Stolovanie ako má byť

Stolovanie ako má byť

 

Nie je stolovanie ako stolovanie. Pri bežnom stolovaní najčastejšie používame farebný obrus, pri slávnostnejšom sa už používa podložka, aby sa nešmýkal riad na stole a na podložku sa dáva biely obrus, na ktorý sa prestrie ešte ozdobný obrus. Stôl by mal byť ozdobený aj malou vázičkou a k dispozícii by mala byť soľnička a korenička, prípadne aj viac soľničiek, ak je viac hostí pri stole.
 
Na stôl pripravíme buď iba plytký tanier alebo plytký a hlboký tanier. Viac ako dva taniere naraz na stôl nedávame. Od okraja stola by mal byť tanier vzdialený 2-3 cm. Vľavo od taniera je miesto pre misku na šalát, vpravo na kompót. V prípade čerešní sa nesmie zabudnúť aj na tanierik na kôstky. Zásada ukladania príborov spočíva v jednoduchosti, že na pravú stranu sa ukladá príbor pre pravú ruku, na ľavú pre ľavú. Ak je príborov viac, najbližšie k tanieru sa ukladajú tie príbory, s ktorými sa bude jesť najskôr. Počet príborov nesmie prekročiť číslo tri, a tak v prípade, že chodov bude viac ako tri, dopĺňame ďalšie potrebné príbory vo chvíli, keď sú potrebné. Vidlička sa kladie zubami nahor, lyžica dnom na stôl a nôž ostrím k tanieru. Dezertné príbory sa ukladajú nad tanierom, a to rúčkami na tú stranu, ktorou rukou budeme jesť.
 
Servítka sa ukladá podľa toho, či ide o papierovú alebo plátenú servítku. Papierová býva zložená do trojuholníka a dáva sa pod vidličku, plátená býva jednoducho preložená vľavo od vidličky. Poháre ukladáme vpravo od taniera, smerom ku stredu stola, pričom najbližšie sa k tanieru umiestňujte ten, ktorý sa ako prvý použije. V prípade, že je pohárov viac, môžeme ich usporiadať do trojuholníka.
 
 
Ivana Rodáková