• 07.01.2019

Služby mesta Piešťany

O čistotu a krásu mesta sa starajú Vaše

Služby mesta Piešťany
 

  •     zaoberáme sa údržbou zelene mesta,
  •     pestujeme a dopestovávame priesady rastlín pre výsadbu mestských záhonov,
  •     spravujeme, udržiavame a čistíme komunikácie vo vlastníctve mesta,
  •     zabezpečujeme prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
  •     spravujeme detské ihriská, pieskoviská, fontány a mobilnú ľadovú plochu,
  •     prevádzkujeme a spravujeme mestské verejné parkoviská a trhoviská,
  •     realizujeme vianočnú a inú príležitostnú (slávnostnú) výzdobu mesta,
  •     spravujeme a udržiavame cintoríny a domy smútku a poskytujeme pietne služby.


Web:         www.sluzbymesta.sk
e-mail:     smp@sluzbymesta.sk
telefón:    033/79 141 01