“Šarlatáni majú úspech hlavne kvôli tomu, že majú na svojich klientov čas.”

Svetom sa šíria “zaručené” rady, ako si poradiť s chorobami. V lepšom prípade to ohrozí len peňaženku, v krajnom však môže ísť o život. Naše zdravie a zdravie našich blízkych, najmä keď je v ohrození, je našou achillovou pätou.

Lekárka Ivana Jochmanová povie vo štvrtok 27. februára v bratislavskom V Klube, ako sa zorientovať v spleti liečebných rád a priblíži najčastejšie hoaxy v medicíne. Vo svojej prednáške bližšie povie o očkovaní a liečbe rakoviny, o nezmysloch ako MMS, CDS, vitamín B17, prekyslenie organizmu, homeopatia či kvantovanie, ale venovať sa bude aj hoaxom o kokosovom oleji či škodlivosti mlieka.

Prečo ste sa začali venovať popri svojej práci práve osvete v oblasti hoaxov?
Ivana Jochmanová: K vysvetľovaniu a vyvracaniu hoaxov ma viedli predovšetkým hoaxy o zázračných liekoch proti rakovine a antivax kampaň, s ktorými ma bombardovali známi v e-mailoch, ale aj tí, s ktorými som bola v každodennom styku. A to vrátane niektorých členov mojej rodiny. Nerozumela som, ako môžu veriť takým priehľadným výmyslom.

Sú rôzne "zaručené medicínske" rady, návody, procedúry či tvrdenia novinkou posledného obdobia alebo tu boli stále, len vďaka internetu a mobilom sa teraz šíria medzi viac ľudí a rýchlejšie?
Ivana Jochmanová: Tieto "zaručené" návody na vyliečenie rôznych chorôb tu boli aj v minulosti, len sa šírili pomalšie. Vďaka masmédiám a internetu sa však teraz šíria oveľa rýchlejšie. Veď stačí jeden-dva kliky a je správa odoslaná ďalšiemu publiku.

Ako vníma lekárska obec tieto hoaxy? Stretávate sa často v praxi s tým, že k vám príde pacient, ktorý tomu verí, prípadne si kvôli tomu zničil zdravie?
Ivana Jochmanová: Lekári vnímajú medicínske hoaxy veľmi negatívne, aj keď, samozrejme, aj tu sa nájdu výnimky a niekedy aj lekári a zdravotnícki pracovníci šíria niektoré nezmysly. Na jednej strane veľmi dobre lekári rozumejú, najmä ťažko, nevyliečiteľne chorým pacientom, že sa snažia hľadať pomoc všade a chytajú sa každej rady. No na strane druhej vedia, že ide len o planú nádej a že tieto "alternatívne" liečby môžu pacientovi nielen že nepomôcť, ale niekedy aj ublížiť. Preto je dôležité s pacientmi rozprávať a vysvetľovať. Bohužiaľ, pri súčasnom nastavení zdravotníctva lekári práve na dlhý rozhovor s pacientom nemajú čas. V praxi sa často stáva, že diagnostikujeme pacientovi nejaké ochorenie – väčšinou ide o nádor, ktoré je v počiatočnom štádiu, väčšinou dobre liečiteľné a často aj vyliečiteľné. Pacient však odmietne konvenčnú liečbu, teda obyčajne chirurgické odstránenie nádoru, a ak je to potrebné, tak aj chemo- alebo rádioterapiu, a ide sa liečiť "alternatívne". O pár mesiacov sa k nám vráti späť v dezolátnom stave, s metastázami, v neriešiteľnom stave s tým, aby sme mu mu pomohli. Na to je už však neskoro a jediné, čo vieme ponúknuť je paliatívna starostlivosť. Osobne som sa stretla s viacerými takýmito pacientmi.

Ako sa dá účinne bojovať s hoaxami v medicíne?
Ivana Jochmanová: Vzdelávaním, osvetou a v lekárskej praxi je potrebné komunikovať s pacientmi, venovať im čas, vysvetliť im ich ochorenie, možnosti liečby, čo funguje a čo nefunguje. Vytvoriť atmosféru, v ktorej sa nebudú báť spýtať na to, či funguje MMS a či by ho nemohli skúsiť, a pod. Ako som spomenula vyššie, je to pri súčasnom systéme fungovania zdravotníctva takmer nemožné – v ambulancii máte denne 30 – 40 pacientov, kopu administratívy, na lôžkach je to podobné. Napriek tomu sa o to mnohí pokúšame a snažíme sa pacientom ukázať, že nie sú len číslom alebo diagnózou, ale že ich berieme ako ľudí a chceme im pomôcť. Šarlatáni majú úspech hlavne kvôli tomu, že majú na svojich klientov čas.

Ktoré hoaxy patria medzi najnebezpečnejšie a ktoré sú najrozšírenejšie v našom prostredí?
Ivana Jochmanová: To je ťažká otázka. Ale myslím si, že z medicínskych hoaxov sú veľmi nebezpečné tvrdenia o škodlivosti očkovania, pretože neohrozujú len jedinca, ktorý tomu verí, ale celú spoločnosť. Tieto hoaxy patria v súčasnosti aj medzi najrozšírenejšie, spolu s hoaxami o existencii lieku na rakovinu a o rôznych zázračných rastlinách či prípravkoch, ktoré zaručene rakovinu vyliečia.

Venuje sa nejaká celospoločenská pozornosť práve týmto hoaxom a šarlatánom alebo tento boj bojujú skôr jednotliví lekári?
Ivana Jochmanová:
Na Slovensku sa v súčasnosti boju proti hoaxom venuje niekoľko skupín aj jednotlivcov, ale, bohužiaľ, zatiaľ nie celospoločenská pozornosť. Je potrebná väčšia osveta.

MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD., DiSart.
je lekárka, ktorá sa venuje výskumu neuroendokrinných nádorov, predovšetkým feochromocytómu a paragangliómu. Okrem toho sa zaujíma o autoimunitné a autoinflamatórne ochorenia. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Lekárskej fakulte UPJŠ a ako lekárka na internej klinike, je zaradená v špecializačnom odbore endokrinológia. Vyštudovala pedagogiku a následne Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Už počas štúdia sa venovala aj výskumu a zúčastnila sa výskumných pobytov v National Institutes of Health v Bethesde v USA. Po skončení lekárskej fakulty nastúpila na doktorandské štúdium v odbore Vnútorné choroby, v rámci ktorého opäť absolvovala štvorročnú stáž v USA. Spolu s ďalšími odborníkmi je autorkou publikácie Lovci šarlatánov.
 
27. 2. (štvrtok)
Štart: 19:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/HoaxyVMedicine2702

Event: https://www.facebook.com/events/809765676157714/