Šikana digitálnej doby: Čo je to kyberšikana a ako jej predchádzať?

Šikana digitálnej doby: Čo je to kyberšikana a ako jej predchádzať?

Internet je synonymum modernej doby. Spája ľudí po celom svete, ponúka zábavu aj rozptýlenie. Internet je tiež súčasťou moderného vzdelávania. Vďaka internetu sa vzdelávanie stalo dostupnejším ako kedykoľvek predtým. Knižnice, digitálne učebnice, dištančné vyučovanie, online mítingy – všetko sa to presúva do kyberpriestoru.
   
Žiaľ tento virtuálny priestor sa nevyhol ani šikane. Napriek všetkému dobrému, čo internet svetu priniesol, existujú ľudia, ktorí ho používajú so zlým úmyslom. A tak ako šikanovanie existuje od vtedy, čo svet svetom stojí, kyberšikanovanie existuje od počiatku internetu. Viete, ako rozoznať kyberšikanovanie a ako sa proti nemu brániť?

Čo je kyberšikana?

Kyberšikanovanie, kyberšikana alebo aj kybernetické šikanovanie. Všetky tieto označenia pomenúvajú to isté: šikanovanie online.

Kyberšikana je šikanovanie s využitím digitálnych technológií. Môže sa to uskutočniť na sociálnych médiách, platformách na odosielanie správ, herných platformách, a to prostredníctvom mobilných telefónov, tabletov či počítačov. Preto je dôležité zaujímať sa o to, ako čo najbezpečnejšie používať mobilný telefón a inú elektroniku a najmä vštiepiť tieto zásady deťom.   

Ak by sme to mali charakterizovať bližšie, ide o opakované správanie, ktorého cieľom je vystrašiť, nahnevať alebo zahanbiť tých, ktorí sú terčom. Počítajú sa online hrozby, agresívne alebo hrubé texty, príspevky alebo správy. Rovnako tak aj zverejňovanie osobných informácií, obrázkov alebo videí, ktoré sú zamierené na to, aby niekomu ublížili alebo ho uviedli do rozpakov.

Zdroj: freepick.com

Kto je kyberšikanista?

Prečo sa z niekoho stane kyberšikanista? Dôvodov je toľko, že by nám na celý zoznam nestačil tento článok.

Niekedy to, čo vyzerá ako online obťažovanie, môže byť náhodné. To sú tie prípady, ak ide o jednu správu či príspevok. Žiaľ nie vždy je jednoduché správu správne dešifrovať. Je ťažké zistiť, či si niekto robí srandu alebo nie.

Väčšina ľudí však vie, kedy sú šikanovaní, pretože šikanovanie zahŕňa opakované urážky alebo vyhrážky. Ľudia, ktorí šikanujú, tiež vedia, že prekročili hranicu. Nie je to jednorazový vtip, je to neustále obťažovanie a vyhrážky, ktoré presahujú rámec bežného zábavného podpichovania alebo komentárov napísaných v hneve.

Prečo to ľudia robia?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnúť kyberšikanovať inú osobu. Niektoré z najbežnejších dôvodov sú:

 •     Sami sa stali obeťami kyberšikany.
 •     Snažia sa zapadnúť medzi “obľúbencov”, ktorí sami kyberšikanujú.
 •     Vedú ich k tomu problémy v osobnom živote, svoju frustráciu presúvajú na niekoho iného.
 •     Niekto sa môže rozhodnúť pre kyberšikanu, aby sa cítil silný a mal schopnosť ovládať situáciu.
 •     Žiarlivosť je jedným z najčastejších dôvodov kyberšikany, najmä u tínedžerov a mladých ľudí.
 •     Videohry a online hranie – niektorí hráči využívajú túto technológiu a používajú ju na zneužívanie hráčov prostredníctvom verbálnych útokov a textových správ.

Náš tip: Chcete ako rodič kyberšikane predchádzať? Jeden zo spôsobov, ako to docieliť, je obmedziť deťom čas strávený na internete. Pozrite sa, ako dostať deti od obrazoviek chytrých zariadení.

Zdroj: freepick.com

Kedy je to vtip a kedy kyberšikanovanie?

Všetci priatelia medzi sebou žartujú. Je to súčasťou detstva a dospievania. Je to akýsi spôsob, ako spolu komunikovať, nadväzovať priateľstvá a vytvárať komunity.

Používajú kamery a fotoaparáty, mobily a tablety, robia si selfie, natáčajú videá, vytvárajú skupiny na sociálnych sieťach, kde sa hádam pretriasa všetko. Preto je niekedy ťažké povedať, či sa niekto iba zabáva alebo sa vám snaží ublížiť, najmä ak sa to deje online.

Keď to navyše “zaklincujú” výrokmi: “srandujem“ alebo „neberte to tak vážne“, väčšina ľudí sa to pokúsi zatlačiť do úzadia a nepripúšťať si to.

Ak sa však cítite ublížení a zranení alebo si myslíte, že ostatní sa smejú vám, namiesto aby sta sa bavili vy, potom zašiel vtip príliš ďaleko. Ak to pokračuje aj po tom, čo ste dotyčného požiadali, aby prestal, a stále sa z toho cítite rozrušení, to už by mohlo ísť o šikanovanie.

Keď sa šikanovanie odohráva online, môže to mať za následok nechcenú pozornosť širokého spektra ľudí vrátane cudzincov. Ak sa cítite zle a útoky neprestávajú, potom stojí za to požiadať o pomoc.

Formy kyberšikany

Kyberšikana môže mať viacero foriem. Obete môžu trpieť jednou alebo viacerými z nich naraz, keď sa im násilníci snažia ublížiť akýmikoľvek možnými prostriedkami. Tu je 12 najčastejších foriem kyberšikany, na ktoré si treba dávať pozor:

Vylúčenie

Nepriame zaslanie zraňujúceho odkazu obeti, aby vedela, že nie je vítaná zúčastniť sa nejakej udalosti, alebo hrubý oznam, že ju hostiteľ zámerne nepozýva.

Flaming

Agresívne online diskusie a hádky, ktoré často zahŕňajú vulgarizmy. Určené na presadenie moci nad obeťou na verejnom fóre. Niektorí zverejňujú rôzne kontroverzné príspevky, hoaxy, vymyslené fámy, úmyselne urážajú účastníkov diskusie a podobne (napríklad trollovia).

Ponižovanie/Dissing

Niekto môže nájsť delikátnu informáciu o vás alebo vašom dieťati a použiť ju na poníženie. Môže zdieľať tieto súkromné informácie s ostatnými a uviesť vás do rozpakov.

Zastrašovanie

Posielanie výhražných správ prostredníctvom online prostredia.

Kybernetické obťažovanie

Posielanie negatívnych, zraňujúcich, urážlivých a opakujúcich sa správ niekomu. Tu patria aj reklamné správy, dotazníky a letáky, ktoré môžu vyvolať strach a stres.

Phishing

Vytváranie falošných profilov za účelom podvodu. Často si využívané na to, aby násilník prostredníctvom nich presvedčil a manipuloval s obeťou, aby mu zverila informácie týkajúce sa jej bankových účtov, kariet a pod.

Odcudzenie identity

Nabúranie sa do niekoho e-mailu alebo účtu na sociálnej sieti s cieľom použiť jeho online identitu na uverejňovanie hanebných alebo ponižujúcich správ a príspevkov. Násilníci často kontaktujú priateľov obete s cieľom poškodiť jej povesť.

Zdroj: unsplash.com

Online hry a griefing

Ku kyberšikane dochádza aj pri hraní online hier. Hoci je hráč v bezpečí svojho domova, sedí vo svojej izbe, na svojej hernej stoličke, akonáhle sa pridá ku komunite hráčov, automaticky sa vystavuje kyberšikanovaniu. Môže byť vylúčený zo skupiny alebo vždy, keď sa prihlási do hry, môžu jeho postavu zabiť. Ostatní hráči mu nadávajú a vyhrážajú sa, falošne ho obviňujú z ubližovania iným postavám. Časté sú aj krádeže konta v hre a majetku postavy. Môže dochádzať aj k sexuálnemu obťažovaniu herných postáv.

Cyberstalking

Forma šikany, ktorá využíva internet na neustále sledovanie obete, ktoré môže byť spojené s obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním.

Doxxing

Zdieľanie osobných údajov o obeti online proti jej vôli, ako je jej adresa, škola, ktorú navštevuje, alebo jej telefónne číslo.

Sexting

Zasielanie textov, fotografií alebo videí so sexuálnou tematikou prostredníctvom elektronických médií. Sú často používané aj ako prostriedok vydierania.

Happy slapping

Nový typ kyberšikanovania. Agresor si vyberie obeť a následne ju fyzicky napadne (udrie, kopne a pod) a celé si to nahráva na mobilný telefón. Následne túto nahrávku zverejní na internete. Happy slapping môže byť závažnejší, nezriedka sa objavujú prejavy fyzickej agresivity hraničiace so zákonom.

Aké sú dôsledky kyberšikanovania?

Následky kyberšikanovania môžu pretrvávať až do dospelosti. V najhorších prípadoch kyberšikana dohnala obete k sebapoškodzovaniu či dokonca k samovraždám. Takéto fatálne následky má šikana vo virtuálnom priestore najmä medzi deťmi a tínedžermi.

Dôsledky kyberšikanovania:

 •    Problémy duševného zdravia, ako sú depresia a úzkosť
 •    Emocionálna nevyrovnanosť (pocity frustrácie, smútok, výbuchy hnevu, zlosť a pod.)
 •    Fyzické prejavy (bolesti hlavy, bolesti žalúdka, zvracanie, problémy so spánok a i.)
 •    Znížená sebaúcta
 •    Obeť je vylúčená z kolektívu, stráca priateľov
 •    Obeť je utiahnutá do seba, je opatrná a podozrievavá voči ostatným
 •    Sebapoškodzovanie a myšlienky na samovraždu

Ako predchádzať kyberšikanovaniu a ako sa brániť?

Niekedy sa ľudia boja o tom hovoriť alebo si nie sú istí, či sú šikanovaní alebo nie. Takže s tým nič nerobia. Ak vás šikanujú, obťažujú alebo vás zraňujú, alebo poznáte niekoho, kto je obeťou šikany, nemusíte trpieť v tichosti.

Kým pristúpime ku krokom, ktoré podniknúť, ak sa vy alebo vaše deti stanú obeťou kyberšikany, je na mieste zdôrazniť význam prevencie. Kyberšikana sa deje už medzi deťmi, preto sa odporúča začať s prevenciu už v útlom veku dieťaťa. Na internete nájdete mnoho rád a odporúčaní, ako viesť deti k zodpovednosti, k sebaúcte a rešpektu voči ostatným. Je nesmierne dôležité, aby ste s deťmi hovorili aj o kyberšikanovaniu.

Zdroj: unsplash.com

Čo robiť, ak už k šikane došlo

Porozprávajte sa s niekým: Keď prechádzate kyberšikanou, je dôležité, aby ste si vybudovali sieť priateľov, rodiny a ľudí, ktorým môžete dôverovať. Títo ľudia vám budú môcť pomôcť a podporiť vás.

Neangažujte sa: Keď ľudia šikanujú ostatných, zvyčajne to robia, aby získali nejakú spätnú reakciu. Ak nebudete reagovať, časom sa začnú nudiť a prestanú.

Nahláste šikanovanie: Stránky sociálnych médií berú kyberšikanu vážne. Ak nahlásite podozrenie na kyberšikanovanie, správca stránky môže násilníka zablokovať. Ak vám niekto pošle textové správy alebo e-maily, nahláste to poskytovateľom telefónnych služieb alebo e-mailu.

Urobte si záznam: Zdokumentujte a uložte si všetky správy, komentáre alebo inú šikanu. Mať dôkaz o šikanovaní vám pomôže, ak budete nútení kontaktovať akékoľvek úrady.

Zablokujte ho: Väčšina zariadení umožňuje násilníkov zablokovať.

Buďte v bezpečí online: Chráňte svoj smartfón a svoje online stránky heslom a často si heslá meňte. Je tiež múdre, aby ste si dvakrát rozmysleli zdieľanie osobných informácií, fotografií a videí, ktoré nechcete, aby sa dostali na verejnosť.

Postúpte to ako trestný čin: Ak vám kyberšikanista posiela správy výhražnej povahy alebo máte dôvod sa obávať o svoju bezpečnosť, určite sa obráťte na orgány činné v trestnom konaní.

Prejdite do režimu offline: Ak máte pocit, že sociálnych sietí je už príliš veľa, vypnite ich. Zamyslite sa nad tým, koľko času a energie trávite na sociálnych sieťach a či svoj účet na sociálnych sieťach a v aplikáciách nevyhnutne potrebujete.

Rodičia, hovorte so svojimi deťmi o kyberšikane

Kyberšikana už nie je neznámy pojem. Hovorí sa o nej v školách, v práci, v médiách. Existujú publikácie o kyberšikanovaniu, mnohé sú interaktívne, vďaka ktorým môžete deťom vysvetliť, čo to kyberšikanovanie je a ako sa mu brániť. Nápomocné sú aj rôzne stolové hry, ktoré vám, ako rodičom, majú pomôcť udržať dieťa v bezpečnom online svete.

Buďte si vedomí toho, čo vaše deti robia online. Kontrolujete ich mobil, tablet aj počítač. Zaujímajte sa o ich online správanie alebo nainštalujete monitorovací program. Nastavte pravidlá o tom, s kým sa vaše deti môžu kamarátiť alebo s kým môžu komunikovať na sociálnych sieťach.

Je tiež dôležité naučiť deti, čo robiť, ak je obeťou niekto iný. Povzbudzujte svoje dieťa, aby napríklad povedalo učiteľovi alebo rodičovi, ak niekto, koho pozná, zažíva kyberšikanovanie.

Na záver

Aký by bol svet krásny, keby nebolo šikanovania! Aký by bol online priestor bezpečný, keby nebolo kyberšikanovania! Zbožné želania, ktoré žiaľ ostanú iba želaniami.

Internet ovládol naše životy, naše domácnosti, naše rodiny, preto nám neostáva nič iné ako sa problémom postaviť tvárou v tvár. Zaujímajte sa, hovorte o tom, buďte pripravení, ak by u vás alebo u vašich blízkych došlo ku kyberšikane.

Správajte sa rozumne a zodpovedne a vytvorte si bezpečné online prostredie. Nedajte nikomu zámienku, aby si na vás vybil svoju frustráciu a hnev. Podozrivé osoby ihneď zablokujte a ak máte pocit, že vám šikana prerastá cez hlavu, obráťte sa na úrady. Nie je hanba priznať, že sa vám to deje. Hanbou by bolo, ak by ste s tým neurobili nič a násilník by tak získal pocit, že môže pokračovať a dokonca, že to môže robiť aj iným.

Eva Dedinská, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO