Sebaanalýza

Horney, Karen
Sebeanalýza
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
449 Kč, 296 str., brož.
   
Psychoanalýza sa nemusí nevyhnutne odohrávať len na psychoanalytickom sedení so psychoanalytikom. O tom je presvedčená autorka, keď naznačuje možnosti využitia psychoanalýzy k samostatnej práci na sebe, či už medzi sedeniami, či v dobe prerušenia terapie napríklad z dôvodu choroby alebo dovolenky, ale i v rámci sebarozvoja.

Rozoberá hnacie sily neurotických potiaži, rôzne štádiá psychoanalytického porozumenia, pacientov a analytikov poddiel v procese psychoanalýzy, príležitostnú a systematickú sebaanalýzu i realistické očakávania, ktoré môže človek mať, a možné prekážky, pokiaľ sebaanalýzu podstúpi.

Veľmi čítavé a s vedomím, že kniha je určená nielen odborníkom, ale i pacientom počas psychoanalýzy či laikom so záujmom o sebapoznanie, predstavuje základné body svojho prístupu k analýze a vedie čitateľa k praktickému využitiu psychoanalytických techník k sebapoznaniu, prekonaniu problémov a osobnému rozvoju.

Karen Horney (1885–1952) bola významná americká psychologička a psychiatrička nemeckého pôvodu, spolu s Erichom Frommom a Harrym S. Sullivanom jedna z popredných predstaviteliek neoanalýzy vzďalujúcej sa biologickému determinismu klasickej psychoanalýzy a kladúcej dôraz na širšie sociálne vplyvy a vnútorný potenciál jedinca.