Prieskum odhalil najčastejšie spôsoby, ako Generácia Z odbúrava stres

Nový prieskum pod záštitou značky Orbit o mikrostresoch, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život, odhalil, že 3 zo 4 mladých ľudí z Generácie Z (71 %) zažívajú mikrostresy každý deň. Síce viac ako polovica, 61 %, sa z nich otrasie okamžite, alebo do niekoľkých minút, ale nie sú výnimkou ani prípady, kedy im to trvá aj hodinu – 22 %, alebo dokonca celý deň 3 %. Vo svetle týchto čísel sa značka Orbit  rozhodla pomôcť mladej generácii objaviť zábavné a netradičné spôsoby, ako mikrostresy zvládať efektívne.

Vďaka negatívnym témam, ktoré dominujú v spravodajstve, od rastúcich životných nákladov až po svet zamestnanosti, výskumy ukazujú, že Generácia Z pociťuje v súčasnosti viac stresu ako predchádzajúce generácie v rovnakom veku. Generácia Z, ktorá bola vždy lídrom vo vytváraní nových trendov a spochybňovaní status quo, otvorene povedala, čo ich v každodennom živote stresuje a ako sa s tým vyrovnávajú – bez ohľadu na to, aké neobvyklé alebo úžasné sú to spôsoby.

Orbit  prieskum1 zistil, že najčastejším mikrostresom pre Generáciu Z sú malé hádky s priateľmi alebo s rodinou. Na prvé miesto ho zaradila viac ako polovica dopytovaných, presne 53 %. Na druhom mieste skončilo odkladanie domácich prác a úloh – 44 % a nasledovalo neupratané prostredie – 39 %. S rovnakou frekvenciou 37 % pociťujú mladí mikrostresy z deadlinov v práci alebo v škole a tiež nutnosťou stretnúť sa s niekým, kto sa neustále sťažuje.

Mladí však v Orbit prieskume prezradili aj to, ako sa od mikrostresov odpútajú. Prechádzka na čerstvom vzduchu pomôže 38 % mladých, 31 % sleduje telku a 24 % číta knihu. Takmer tretina, 30 %, sa dištancuje od ľudí, čo im spôsobujú stres, a 22 % zase vyhľadá blízkeho človeka, s ktorým sa môže o svojich mikrostresoch porozprávať. V menšej miere potom pokračovali pohybové aktivity – beh (12 %), posilňovňa (12 %) alebo tímové športy (6 %), ale aj upokojujúce činnosti ako meditácia (9 %), masáž (7 %), wellness (6 %) alebo joga (5 %). Každý si našiel svoj spôsob, ako bojovať so stresom.

Keď sa Orbit mladých spýtal na to, ako sa so stresom vyrovnávajú, 26 % si dá šlofíka, 23 % si pre seba spieva alebo tancuje (14 %), hrajú sa s domácim miláčikom (20 %), alebo si dajú žuvačku (19 %).  Niektorí si ale našli aj pri mladých neočakávané spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom – upratujú, háčkujú alebo opravujú pokazené veci.  

V stresových situáciách, keď naša myseľ začne bujnieť a vytvárať nereálne scenáre, môžu pomôcť techniky, ktoré nám dajú kúsok nadhľadu,” hovorí psychologička Veronika Ragan.

Každý sa síce so stresom vyrovnáva inak, ale jedno majú mladí spoločné. Až 83 % považuje za dôležité mať čas len pre seba. Nadpolovičná väčšina uvádza, že čas osamote im pomáha uvoľniť sa (58 %), vypnúť (rovnako 58 %) a dáva im to čas na obľúbené aktivity (53 %).

Podľa psychologičky Veroniky Ragan nám čas pre seba pomôže aj „rozžuť“ prežívané emócie. Emócie sú chemickou reakciou nášho nervového systému, ktorá trvá cca 90 sekúnd, a ak si k tomu dáme žuvačku, ktorej vyžuvanie môže trvať 3 až 7 minút, počas neho sa môžeme sústrediť na činnosti, ktoré nám umožnia „schladiť sa“.

So žuvačkami si vieme vytvoriť svoj vlastný rituál, ktorý môže slúžiť ako prvá pomoc v istých situáciách.  Môžeme počas žuvania skúsiť techniku 5-4-3-2-1, čiže vymenovať 5 vecí, ktoré vidím, 4, ktoré môžem chytiť, 3, ktoré môžem počuť, 2, ktoré môžem ovoňať, 1, ktorú môžem ochutnať. Takáto chvíľka pre seba nám môže pomôcť zmierniť reakciu nervového systému a následne sa na naše emočné prežívanie môžeme pozrieť s nadhľadom. Môžeme si predstaviť aj malú mušku a opýtať sa jej, že čo by uvidela z vrchu? To nám môže pomôcť zodpovedať si na otázku, čo nás vystresovalo,“ dopĺňa Veronika Ragan.

Keďže Generácia Z musí prekonávať veľa prekážok, aby mala “čas pre seba”, vrátane nedostatku súkromia (40 %), sily alebo chuti niečo zmeniť (34 %), pracovným povinnostiam (28 %) alebo nedostatku financií, potrebných napr. na návštevu posilňovne, wellnesu alebo masáže (26 %), Orbit ponúka možnosť ako sa zbaviť mikrostresov pohodlne a chutne.

Mikrostresy sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, preto ich tiež rôznymi spôsobmi prekonávame. Generácia Z čelí množstvu mikrostresov, od zmeškania autobusu cez nefunkčnú wifi až po dlhý zoznam úloh. Keďže už len pomyslenie na tieto komplikácie vyvoláva u mladých mikrostresy, mnohí považujú „čas pre seba“ za dôležitý nástroj na zvládanie stresu. Orbit poskytuje každému, kto to potrebuje, chvíľu pokoja opäť sa sústrediť.