OSVETLENIE

Aj keď nároky jednotlivých druhov rastlín - podľa pôvodu sú na intenzitu svetla rozdielne, pre svoj vývin svetlo potrebujú. V priaznivých podmienkach a pri dostatku svetla kvitnú a vyfarbujú svoje listy, pri nedostatku svetla chorľavejú, vyťahujú sa, majú priesvitné výhonky, listy nevýrazne sfarbené a často ich strácajú úplne.

Najintenzívnejšie svetlo je pri oknách. Smerom do stredu miestnosti klesá intenzita prirodzeného svetla veľmi prudko na 10 - 15%. Keď nemáme dostatok prirodzeného svetla, musíme rastlinám - ak chceme, aby rástli a prežili, "vyrobiť" a dodať svetlo umelé, a to využitím zvláštnych žiaroviek a žiariviek. V miestnostiach s nedostatočným svetlom musíme rastliny prisvetľovať 2 až 3 100 W žiarovkami, keď plocha 1 m2 je vzdialená od zdroja svetla 1,5 až 2 m. Najvhodnejšie na umelé osvetlenie sú žiarivky 20 až 40 W. Nevytvárajú ako žiarovky aj tepelnú energiu, ktorá môže byť pre rastliny škodlivá. Intenzitu osvetlenia môžeme zvýšiť odrážajúcim pozadím, napr. fóliou, zrkadlom a pod. Dôležité je, aby zdroj svetla osvetlil aj bočné a dolné listy. Umelé osvetlenie využívame aj pri rýchlení niektorých cibuľových kvetín, pri pestovaní mladých rastlín a na predlžovanie prirodzeného krátkeho dňa v zimnom období. Dĺžku obdobia osvetlenia musíme neustále kontrolovať, lebo trvalé osvetlenie môže u niektorých rastlín vyvolať chlorózu (žltnutie).

Väčšina rastlín potrebuje vhodné dekoračné osvetľovacie teleso a umelé svetlo zvyšuje estetický dojem a zvyšuje krásu rastlín v každom interiéri.

I. R.