• 22.06.2012

Náš test: VlETE SA SPRÁVAŤ V REŠTAURÁCII?

Nehovorte, že áno, radšej si urobte náš test. Možno, že zistíte, že je to pravda, možno sa dozviete, že stále máte na sebe čo vylepšovať.

Ako správne oslovíte čašníka alebo čašníčku pri objednávaní jedál a nápojov?
Pán hlavný alebo slečna - 2,
nenápadným gestom - 4,
haló! - 0.

Ak sedí pri stole muž a žena, kto objednáva jedlo a nápoje?
Oboje muž - 4,
každý sám za seba - 4,
žena objednáva jedlo a muž nápoje - 0.

Čašník odlial trocha vína do pohára. Kto by mal víno ochutnať?
Kto tomu viac rozumie - 2,
vždy muž 4,
to je jedno - 0.

Ako sa správne v reštaurácii konzumuje pečivo?
Príborom - 0,
normálne, odhryzáva sa - 2,
odlamuje sa po kúskoch - 4.

Kto pomôže partnerke pri odchode z reštaurácie podržať kabát?
Šatniarka alebo čašník - 2,
 partner - 4,
nikto, moderná žena si na takéto veci vôbec nepotrpí - 0.

VYHODNOTENIE:
Menej než 8 bodov: Určite nie ste vzorný reštauračný hosť a nejakými konvenciami či pravidlami spoločenského správania sa pravdepodobne vôbec netrápite. Zrejme to považujete za nepodstatné a ani sa nezdá, že by ste sa chceli v tomto smere vylepšovať. Potom vám však nesmie vadiť, že vás okolie považuje za neokrôchanca.

8 - 14 bodov: V reštaurácii sa nedopúšťate vážnych spoločenských prehreškov, ale sú situácíe, keď si neviete rady, čo je škoda. Určite však máte snahu, čo sa cení. Prečítajte si príslušné kapitoly v  príručke spoločenského správania, to vám určite dodá potrebnú istotu aj pre návštevu prvotriednych podnikov.

Vyše 14 bodov: ísť s vami do reštaurácie je radosť, pretože nemôže nastať situácía, ktorá by vás vyviedla z miery. Aj pre personál ste príemným hosťom. Partnerka, ktorá s vami pôjde na večeru, môže byť na vás pyšná. Len nezaspite na vavrínoch!