• 13.06.2012

Náš test: MÁVATE ČASTO STRES?

Bez stresov sa žiť nedá. No, ak nás ich stíha priveľa, môžeme ochorieť. A v týchto, dňoch akoby sme bolí nejak uštvanejší...
Ako ste na tom so stresmi vy? Ak to chcete vedieť, odpovedzte pozorne na otázky a potom si zrátajte body.

1. Ste so svojou prácou spokojná? Máte pocit, že ste si zvolili dobré povolanie?
Áno, v plnej miere - 0,
 vôbec nie - 5,
 čiastočne - 3.

2. Máte finančné či materiálne problémy?
Iba také ako každý iný - 3,
oveľa väčšie než kedysi - 5,
 v podstate nemám - 0.

3. Ako často chorľaviete?
Niekoľkokrát do roka - 3,
trpím chronickou chorobou - 5,
zriedka ochoriem - 1.

4. Aký je váš partnerský (manželský) vzťah?
Dobrý - 2,
šťastný - 0,
veľa by sa dalo zlepšiť - 5,
 zlý - 8.

5. Ak žijete osamelo:
Zvykla som si - 3,
 samému je zle - 5,
 nie som osamelá, mám spoločnosť - 1.

6. Prežili ste v uplynulom roku nejaké veľké zmeny vo svojom súkromí (uzavretie manželstva, rozvod, narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka)?
Áno -10,
nie - 0.

7. Je vaše pracovné miesto stabilné?
Myslím, že áno - 0,
neviem - 5,
očakávam, že ma prepustia - 8.

8. Aké sú vaše "denné" reakcie?
Často sa natoľko rozčúlim, že až kričím 3,
som nervózna, ale nedám to najavo - 5,
som pokojná - 0.

9. Máte pocit, že napätie vo vás utišuje:
Jedlo - 3,
cigareta - 2,
alkohol- 4,
tabletky - 5,
nepotrebujem nič - 0.

10. Zdá sa vám, že by ste sa malí zbaviť niektorých svojich zvykov a zmeniť spôsob správania?
Áno, aj sa o to pokúšam - 3,
 áno, ale nedarí sa mi to - 5,
 som so sebou spokojná - 0.

VYHODNOTENIE:

2 až 15 bodov: Blahoželáme! Hoci ste tiež vystavená stresom, aj keď nie mimoriadne veľkým, aj tak ich znášate celkom dobre.

16 až 30 bodov: Zasahuje vás dosť stresov na to, aby ste začali na seba dávať pozor. Premyslite si, aké máte možnosti na zmenu, na ich odstránenie. Veľa záleží od vás!

31 až 56 bodov: Začínate sa poddávať stresom! Obávame sa, že skôr či neskôr naozaj ochoriete. Urýchlene hľadajte také možnosti, ktoré by vám poskytli oddych a pomohli vám opäť sa postaviť na nohy!