Na Nový rok-o slepačí krok, Na Tri krále-o skok dále

 


Dnešným dňom, kresťanským sviatkom Traja králi oficiálne končí vianočné obdobie a začína sa obdobie fašiangové. Pripomeňme si však ešte históriu tohto kresťanského sviatku-Troch kráľov, ktorý je veľmi významný:
 
Traja králi je označenie troch mudrcov-opísaných v Evanjeliu podľa Matúša, ktorí ako prví uvideli na nebi hviezdu a tá ich doviedla k práve narodenému Ježiškovi. Toto posolstvo - narodenie Božieho syna mali zvestovať všetkým národom ďalej. Traja králi majú bohatú ikonografiu-boli zobrazovaní ako traja muži, mladý muž, muž v strednom veku a starý muž. Niekedy však ľudia zvykli jedného z nich kresliť ako černocha. Ich údajné pozostatky sa nachádzajú v kolínskej katedrále. Ľudia ich pokladali za patrónov cestujúcich.
V minulosti, najmä na dedinách chodili po domoch traja chlapci s korunkami na hlavách, ktorí pripomínali dedinčanom narodenie Božieho syna. Takisto v tento deň kňazi vysviacali domy , na dvere písali písmená v tvare 20-C M B _O6- Christus Mansionen Benedicat - Boh nech žehná tento dom. Neskôr sa na dvere začali písať počiatočné písmená mien týchto troch mudrcov. Tento zvyk ešte naďalej pretrváva na východnom Slovensku.
Takže dnes končí vianočné obdobie. V mnohých rodinách je tento zvyk spojený s odzdobovaním vianočného stromčeka, pokiaľ ste to ešte neurobili, môžete to urobiť práve dnes. A začnite sa chystať na plesy, pretože v januári a februári je obdobie fašiangov- s čím sú spojené aj plesy a pečenie šišiek a fánkov.
 
Slávka Nováková