My traja králi ideme...

 

6. jaunár, v kalendári označený ako Zjavenie Pána, alebo aj Traja králi, pripomína kresťanom príchod troch kráľov do Betlehema, kde sa v maštaľke narodil Ježiš. Priviedlo ich tu betlehemské svetlo, ktoré svietilo presne nad miestom narodenia Ježiša.
Traja králi, Gašpar, Melichár a Baltazár, boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša Krista. Priniesli malému Ježiškovi dary ako zlato, kadidlo a myrhu. Tie symbolizovali všetko, čo človek potrebuje k životu. Zlato malo symbolizovať bohatstvo, materiálne zabezpečenie. Kadidlo je zmes vonných drevín a iných živíc, myrhy, semienok, koreňov i usušených kvetov. Malo to symbolizovať niečo príjemné, niečo, čo sa nedá chytiť a predsa je také krásne- symbolizuje modlitbu a úctu. Myrha je posvätná mystická rastlina - Myrhovník pravý alebo Balzamovník myrhový je celkom nenápadná rastlina, krík či menší stromček - rastúci v tropické Ázii, Arábii a v Prednej Indii. Je to večne zelený krík, ktorý sa u Židov používal na liečebné účely. Tá mala symbolizovať zdravie. Tým si traja králi chceli uctiť Božie dieťa.
Sviatok Zjavenia Pána je starší než Vianoce, pretože ho kresťania na Východe slávili už v 3. storočí. Prípominali si v ňom tri biblické udalosti, v ktorých sa Boh dal svetu spoznať vo svojom synovi: príchod mudrcov z Východu, Ježišov krst v Jordáne a prvý zázrak na svadbe v Káne. Dnes je sviatok Troch kráľov posledným dňom kresťanských Vianoc.

 
Petra Ihnačáková