Mýtus o diaľnici mieri na hrad Strečno

Na hrad Strečno mieri nevšedná výstava. D1/Mýtus o diaľnici je vizuálnou prezentáciou úspešného divadelného predstavenia s oficiálnym názvom: „D1 (pracovný názov)“, pochádzajúceho zo Slovenského komorného divadla v Martine. Inscenácia o výstavbe diaľnice prepájajúcej Bratislavu s Košicami, ale aj o Slovensku a Slovákoch získala viacero ocenení – na festivale Nová dráma/New Drama 2021 Grand Prix a Cenu bratislavského diváka, a tiež Cenu Akadémie divadelných tvorcov 2020/2021.

Martinská inscenácia D1 (pracovný názov) otvorila množstvo podnetných otázok. „Lukáš Brutovský ako autor textu zvolil cestu poetického jazyka, ktorý je akýmsi žalospevom za lepšiu víziu budúcnosti. Celou inscenáciou sa nesie leitmotív spojnice. Nehovoríme však len o spojení miest zo západu na východ, ale aj o spojení ľudí. Táto psychologická časť je rovnako, ak nie ešte oveľa viac podstatnejšia. Celé predstavenie pôsobí, napriek deprimujúcej realite, harmonicky. Každá zo zložiek potvrdzuje a umocňuje druhú. Martinskí tvorcovia týmto prínosom zároveň otvorili otázku do diskusie, či má divadlo len zabávať, alebo má prinášať práve takéto aktuálne témy, ku ktorým my ako diváci, môžeme zaujať aktívny postoj,“ priblížila teatrologička a múzejná pedagogička Považského múzea Mgr. Tatiana Kubáňová.

Na výstave D1 bude inscenácia sprítomnená prostredníctvom zachovaných rekvizít a obrazového materiálu. Autorom objektov je výtvarník Mgr. art. Juraj Poliak a snímok fotograf Braňo Konečný. Kurátormi výstavy sú Mgr. Zdeno Hogh a Mgr. Tatiana Kubáňová. Výstava bude prístupná v rámci prehliadky hradu Strečno od 14. 6. do 15. 9. 2024.