Jarný rez ruží

Jarný rez ruží robíme, až keď pominie nebezpečenstvo mrazivých nocí a keďje možné ruže odkryť.


Pri reze ruží je potrebné si uvedomiť, že ruže nezaceľujú rezné rany takým viditeľným závalom ako napríklad jablone alebo hrušky. Na ružiach zaschne len drevo a kôra okolo miesta rezu. Preto režeme pri jarnom, ale aj letnom reze asi 5 - 8 mm nad púčikom. Rez ruží je veľmi dôležitým zásahom, lebo ovplyvňuje rast, množstvo a kvalitu kvetov. Na rez sú potrebné veľmi ostré nožnice a záhradná pilka. Na zatieranie rán po reze silných častí použijeme štepársky vosk, alebo bielu latexovú farbu. Najvhodnejšie obdobie na jarný rez ruží je ešte pred pučaním púčikov. Pred rezom odstránime zimnú prikrývku. Cieľom každoročného jarného rezu je upraviť rast kra tak, aby dosiahol  pravidelný tvar a predĺžil sa život celého kra stálym zmladzovaním. Rez všetkých typov ruží začíname odstraňovaním starého, odumretého a zmrznutého dreva. Namrznuté letorasty majú rezné plochy hnedé, tie je tiež potrebné odstrániť.

Na silne rastúcich kríkoch odrežeme letorasty, ktoré rastú dovnútra kríkov a zahusťujú ich. Taktiež odstránime slabé letorasty. Slabo rastúce kríky režeme na 1 - 2 púčiky, aby zosilneli. Jarný rez ruží je rozdielny pre rôzne skupiny ruží a mení sa podľa toho, či chceme získať kvety na rezanie, alebo farebné plochy, prípadne či chceme zmladiť celý ker. Čajohybridy a veľkokveté floribundky režeme tak, že im ponecháme 3 - 6 púčikov, slaborastúce letorasty skracujeme viac a silnorastúce menej. Ak chceme získať kvety na rez, režeme hlbšie a ponecháme 3- 4 púčiky. Ak už neuspokojivo rastú, zaostávajú v raste a kvitnutí, zmladíme ich hlbším rezom. Po každom hlbšom zmladení je potrebné prihnojenie kompostom, prípadne tekutými hnojivami. Mnohokveté ruže, z ktorých vytvárame celé farebné plochy, alebo kvitnúce pásy, režeme podľa rastu jednotlivých kultivarov na 3 - 6, niekedy i viac púčikov. Garnetky pestované na záhonoch režeme vždy na 2- 3 púčiky. Popínavé ruže rozdeľujeme na dve skupiny: jedenkrát kvitnúce a také, ktoré opakujú kvitnutie. Raz kvitnúce popínavé ruže pochádzajú z R. multiflora a R. Wichuriana, vytvárajú dlhé výhonky priamo z bázy, málokedy z rozkonárenia.

Režeme ich tak, že im skracujeme len konce letorastov, ktoré sú namrznuté, šetríme všetky mladé výhonky. Prestarnuté konáre staršie ako štyri roky zrežeme pilkou alebo nožnicami pri povrchu pôdy. Mladé výhonky rastúce nad miestom očkovania nezrezujeme preto, že nimi sa rastlina zmladzuje. Popínavé ruže, ktoré opakujú kvitnutie pri vedení do výšky, vytvárajú len málo obrastu z dolných častí, takže veľká časť ostáva dole holá. Dobré obrastanie dosiahneme vyväzovaním konárov do vodorovnej polohy. Prestarnuté konáre pri jarnom reze odstránime.

Stromčekové ruže čajohybridov a floribundiek režeme ako kríkové ruže, skôr o niečo hlbšie. Previsnuté - smútočné stromčekové ruže režeme tak ako popínavé ruže. Chránime mladé  letorasty. Konáre staršie ako štyri roky zrežeme. Skracujeme namrznuté konáriky. Miniatúrne ruže režeme na krátko, podľa rastu kultivaru. Pri ružiach naočkovaných na podpníku R. canina a pri nesprávnej výsadbe, vytvárajú kríky z podpníky divé výhonky. Tieto sa odlišujú od ušľachtilého  kultivaru farbou kôry a ostňov. Odstraňujeme ich tak, že odhrnieme pôdu až po korene a divé výhonky odtrhneme alebo odstrihneme tesne pri koreňovom krčku.
Odrezaný odpad hneď spálime, znížime tým výskyt chorôb a škodcov.

ŠTEFAN KRAMPIL