Hrajte sa. 5 výhod, ktoré prinášajú spoločenské hry

Hrajte sa. 5 výhod, ktoré prinášajú spoločenské hry

Spoločenské hry sú obľúbené na celom svete. Vďaka nim sa hráči nielen zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť. Aké benefity nám prinášajú?

1. Komunikačné zručnosti
Logopedické ťažkosti nie sú len o nesprávnej výslovnosti, ale napríklad aj o nedostatočnej slovnej zásobe. Spoločenské hry dokážu komplexne riešiť túto problematiku. Prostredníctvom hier môžeme vytvárať príbehy alebo komunikáciou so svojimi členmi tímu i protihráčmi zas trénovať vystupovanie. Vďaka hrám dokážeme odsledovať slovnú zásobu, správnu výslovnosť a pozornosť našich detí. Odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková zo spoločnosti Piatnik zas vysvetľuje, ako môže pomôcť napríklad pexeso. „Pexeso je vhodná pomôcka pre rozvoj mozgu, či rozvoj pamäte a pozornosti, preto ho vždy odporúčame aj škôlkarom,“ vysvetľuje Štěpánka Zoubková.  A práve pozornosť je primárnym predpokladom každej komunikácie.

2.Autenticita
„Rodičia môžu podporiť autenticitu u detí poskytovaním priestoru na sebaurčenie a sebavyjadrenie. Podporovať deti v ich záujmoch a aktivitách. To umožní deťom rozvíjať svoje záujmy a talent a posilní ich autentickosť a sebadôveru. Mali by byť otvorení pre názory a nápady svojich detí (aj keď môžu byť odlišné od ich vlastných názorov) a umožniť im, aby sa rozhodovali sami pre seba, samozrejme, v rámci bezpečných hraníc. Je tiež dôležité učiť deti, ako vyjadriť svoje pocity a myšlienky, ale aj byť ochotní im pomôcť v porozumení prežívaných emócií. Týmto sa deti naučia, ako komunikovať s ostatnými a vyjadrovať vlastné potreby, myslí si detská psychologička Michaela Artemiou.“ Jednou z ciest ako podporiť úprimné prejavy detí v každodennom živote sú spoločenské hry. Pri hraní sa deti cítia uvoľnene. Je to čas, kedy  vám môžu porozprávať, čo všetko zažili, čo ich trápi, alebo čo sa im v ten deň podarilo. Jednoducho byť tu jeden pre druhého a zabaviť sa. Pridanou hodnotou je, že prostredníctvom hier dokáže dieťa spoznať nielen svoje reakcie na rôzne situácie, ale si ich aj naplno prežiť v bezpečnom prostredí domova.  

3. Humor
Ocitli ste sa s partiou priateľov a potrebujete prelomiť ľady? Zahrajte sa spoločne hru. Humor predsa ľudí spája. Skvelá hra na podobné príležitosti je aj Activity, ktorá prináša smiech, rýchlosť a kreativitu. Pojmy v tejto hre sú vysvetľované pomocou kreslenia, opisu alebo pantomímy a úlohou spoluhráčov je tento pojem uhádnuť.

4. Čas s rodinou
Vynikajúcim spôsobom, ako udržiavať rodinné vzťahy sú spoločenské hry. Čas na spoločné činnosti síce môže byť obmedzený, ale to neznamená, že ho nemožno využiť naplno. Hry sú nielen zábavné, okrem toho sa deti naučia strategickému uvažovaniu, rozhodnosti či kreativite. Vďaka spoločenským hrám môžu rodičia s deťmi prežiť zmysluplne strávené chvíle, ktoré budú pre deti na nezaplatenie. Je pritom úplne jedno či si vyberú strategickú alebo vedomostnú hru. Dôležitá je hlavne spoločná emócia a radosť z hry.

5. Sebapoznanie
Pri každej hre dieťa pozoruje svoje okolie a ich reakcie na rôzne situácie počas hry. Učí sa jednoducho zvládať vlastné emócie a aj emócie ostatných. Vlastným príkladom môžeme deťom ukázať rôzne stratégie ako zvládnuť prehru a učiť dieťa postupne kultivovať svoje prejavy.