DOM UMENIA Piešťany JÚN 2024

 

                                                                         PREDPREDAJ VSTUPENIEK
                                           
         Pokladňa Dom umenia, Nábrežie I. Kraska 1, Piešťany, 
                                                   pondelok – piatok: 14.00 – 17.00 a hodinu pred predstavením 
                                                                         alebo www.ticketportal.sk
                                                     Program nájdete na internete: www.domumenia-piestany.sk, 
                                                                         e-mail: domumenia@filharmonia.sk
                                                   Programová prevádzka: 033/2458 100, pokladňa: 033/2458 001
                                                      ZÁKAZ VSTUPU DO HĽADISKA POČAS PREDSTAVENIA! 
                                                                         ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!