Hygiena rúk sa musí stať rutinnou súčasťou každého dňa

Najsilnejšiu zbraň proti infekciám máme doslova vo svojich rukách. Pár desiatok sekúnd denne, ktoré venujeme hygiene rúk, sú najlepšou prevenciou proti vírusom, ktoré nás ohrozujú. Aj preto je 5. máj svetovým dňom hygieny rúk. Cieľom súvisiacej kampane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je, aby sa hygiena rúk stala automatickou súčasťou našich životov.
Ku kampani WHO sa pripája aj spoločnosť HARTMANN- RICO, ktorá má boj proti infekciám vo firemnej DNA. Nejde nám len o výrobu dezinfekcie pod značkou Sterillium, na boj s infekciami sa pozeráme komplexnejšie.

Popri infekciách spojených s nemocničnou starostlivosťou sa v poslednom roku dostali logicky do popredia vírusové ochorenia ako prechladnutie, chrípka, zápal pľúc a samozrejme koronavírus. Na prenose všetkých týchto chorôb sa môžu podieľať v nemalej miere aj naše ruky. Vyriešiť by to mohla zodpovedajúca hygiena, ale podľa WHO k nej nemajú prístup stále zhruba tri miliardy ľudí po celom svete. WHO sa však so svojím odporúčaním obracia aj na vyspelé krajiny.

„Zaistite univerzálny prístup k hygiene rúk, ktorá bude povinná pri vstupe do verejných aj súkromných budov a v prostriedkoch verejnej dopravy," žiadajú experti WHO.

Inými slovami, ak na takých miestach, kde sa pohybuje veľa ľudí, nie je k dispozícii voda s mydlom, malo by existovať alternatívne riešenie. Tým môže byť použitie dezinfekčných prípravkov. Presne to zodpovedá našej filozofii. Nie je nutné si za každú cenu dezinfikovať ruky. Tam, kde je to možné, využite vodu a mydlo. Dezinfekcia je však nenahraditeľná práve v hromadnej doprave, na úradoch, ale aj v nemocniciach, kde je rozumné použiť ju pri príchode aj odchode.
Skupina HARTMANN a s ňou aj slovenská spoločnosť HARTMANN-RICO preto už v minulom roku začali kampaň Misia: Prevencia infekcií, ktorá bojuje za lepšiu prevenciu infekcií. Ide o kombináciu edukácie a projektov, ktoré majú za cieľ znižovať riziko infekcií a zlepšovať hygienické štandardy nielen v zdravotníckych zariadeniach.

Hygiena rúk sa musí stať rutinnou súčasťou každého dňa