Stolovanie ako má byť

 

Nie je stolovanie ako stolovanie. Pri bežnom stolovaní najčastejšie používame farebný obrus, pri slávnostnejšom sa už používa podložka, aby sa nešmýkal riad na stole a na podložku sa dáva biely obrus, na ktorý sa prestrie ešte ozdobný obrus. Stôl by mal byť ozdobený aj malou vázičkou a k dispozícii by mala byť soľnička a korenička, prípadne aj viac soľničiek, ak je viac hostí pri stole.
 
Na stôl pripravíme buď iba plytký tanier alebo plytký a hlboký tanier. Viac ako dva taniere naraz na stôl nedávame. Od okraja stola by mal byť tanier vzdialený 2-3 cm. Vľavo od taniera je miesto pre misku na šalát, vpravo na kompót. V prípade čerešní sa nesmie zabudnúť aj na tanierik na kôstky. Zásada ukladania príborov spočíva v jednoduchosti, že na pravú stranu sa ukladá príbor pre pravú ruku, na ľavú pre ľavú. Ak je príborov viac, najbližšie k tanieru sa ukladajú tie príbory, s ktorými sa bude jesť najskôr. Počet príborov nesmie prekročiť číslo tri, a tak v prípade, že chodov bude viac ako tri, dopĺňame ďalšie potrebné príbory vo chvíli, keď sú potrebné. Vidlička sa kladie zubami nahor, lyžica dnom na stôl a nôž ostrím k tanieru. Dezertné príbory sa ukladajú nad tanierom, a to rúčkami na tú stranu, ktorou rukou budeme jesť.
 
Servítka sa ukladá podľa toho, či ide o papierovú alebo plátenú servítku. Papierová býva zložená do trojuholníka a dáva sa pod vidličku, plátená býva jednoducho preložená vľavo od vidličky. Poháre ukladáme vpravo od taniera, smerom ku stredu stola, pričom najbližšie sa k tanieru umiestňujte ten, ktorý sa ako prvý použije. V prípade, že je pohárov viac, môžeme ich usporiadať do trojuholníka.
 
 
Ivana Rodáková