Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Nielen priateľ, aj liečiteľ

Výskumy v posledných dvadsiatich rokoch potvrdili, že zvieratá môžu v zmysle liečby poskytnúť aj dôležité služby. Už iba ich prítomnosť dokáže priaznivo ovplyvniť nielen telesný, ale najmä duševný stav človeka.
Dnes vzniká celý vedný odbor medicíny - animal therapy -a vedci na svetových kongresoch referujú o výskumoch, potvrdzujúcich priaznivý vplyv zvierat na duševný stav jednak zdravých, ako aj chorých ľudí. V dnešnom technickom svete sa stáva zviera pre človeka aj dôležitým spojením s prírodou.

Prvé správy z roku 1792 uvádzajú, že jednak králik, hydina a ďalšie drobné zvieratá uľahčovali komunikáciu chovancov v ústave pre mentálne postihnutých. Podobné výsledky uvádzajú aj ďalší pozorovatelia. Regenerácia telesných a duševných síl vojnových veteránov prebieha úspešnejšie na farme pri styku so zvieratami než v iných zariadeniach bez nich.

Ak má pacient po infarkte nejaké domáce zviera, má podstatne väčšiu nádej na prežitie, ako sledovala doktorka Friedmanová. Z 53 majiteľov zvierat zomreli po srdcovej príhode len traja, naopak z 39 pacientov bez zvierat zomrelo až 22 osôb. Na nemocničnom lôžku túžia pacienti mimoriadne po informáciách, čo je s ich domácim zvieracím priateľom. Pacienti s vysokým krvným tlakom ho úspešne znižovali pozorovaním akvarijných rybičiek alebo pokojným rozhovorom a hrou so psom či mačkou. Pritom rozhovor s človekom ich krvný tlak zvyšoval.

 


Autor fotografie:

Image(s): FreeDigitalPhotos.net