Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Lovíme so živou rybkou

Na živú rybku môžeme loviť prakticky všetky naše dravé ryby. Tento spôsob lovu je u nás pomerne dosť rozšírený aj napriek tomu, že to nie je najšportovejší spôsob lovu. Je to totiž lov zvyčajne drastický, pretože keď na rybku, zavesenú na viacháčikovom systéme zaútočí podmienečný dravec, i pri najväčšej opatrnosti sa nám ho nepodarí uvoľniť tak, aby mal väčšiu šancu na prežitie. No a navyše, ak aj chytíme väčšieho dravca, keď má háčiky zaseknuté až v pažeráku, nie je to vôbec športový zážitok vyťahovať ho, pretože ho v podstate ťaháme ako poleno. Preto by sme mali dravce loviť na živú rybku iba vo výnimočných prípadoch. Tam, kde je vo vode priveľa prekážok - stromov, koreňov a v letných mesiacoch aj hustých nárastov vodných rastlín, v ktorých sa iba občas nájdu voľné oká.


V takýchto ťažkých podmienkach,
kde je vláčenie nemožné, je skutočne najlepšie loviť na živú rybku. Používame pri tom pevnejšie náčinie - vlasce 0,30 až 0,50, s oceľovým lankom ako nadväzcom, na ktorý zavesíme háčik, alebo systém. Prúty dlhé 3 až 5 m, pevnejšie a s tvrdšou špičkou.

V okách medzi rastlinstvom a tam, kde je vo vode veľa prekážok, lovíme na plávanú, najlepšie na "paternoster", ktorý sa dá zostrojiť na rôzne spôsoby. Je to buď trojuholník z drôtu, na ktorom je na lanku zavesená rybka, alebo môžeme použiť trojstranný zvrták, s lankom upevneným na bočnom očku. Záťaž, dostatočne ťažkú, privesíme na spodné očko tak, aby ležala na dne a stabilizovala paternoster s rybkou na jedno miesto. Plaváky používame väčšie a zaťažujeme ich tak, aby ich rybka - pri vypätí síl - dokázala občas na 2 - 3 cm ponoriť pod hladinu, pretože čím väčší priestor pohybu má nástrahová rybka, tým väčšia je  pravdepodobnosť, že pohybujúca sa rybka vydráždi dravca k záberu. Pri správnom zostrojení udice je veľmi dôležité naväzovať oceľové lanko k vlascu pomocou karabínky, alebo zvrtáka, či oceľového krúžku, pretože ak ho naviažeme priamo na vlasec, môže sa stať, že tvrdé a ostré lanko vlasec pri zdolávaní prereže. Hĺbku, v ktorej sa rybka pohybuje, si určíme najmä podľa ročného obdobia, denného času poveternostných podmienok i stavu vody. Ráno a navečer, keď dravce lovia, dávame menšiu hĺbku, ale cez deň a za nepriaznivého počasia nastavujeme väčšiu hĺbku, v ktorej sa ryby cítia bezpečnejšie. Dravce často zaberú skoro po nahodení,  keď je rybka ešte veľmi čulá. Záber sa prejaví tak, že plavák znehybnie - to ryba uchopila nástrahu.  Zasekávame až po chvíli, keď sa plavák začne plynule pohybovať po hladine alebo plynule ponárať. V prvých  fázach zdolávania je dôležité usmerňovať rybu tak, aby sa nemohla dostať do prekážok. Preto je treba mať dostatočne pevné náčinie, ktoré je okrem toho dôležité aj pri vylovovaní, a to najmä tam, kde sú pri brehu prekážky. Najlepšie je mať dostatočne veľký podberák, alebo vylovovací hák.

Zriedkavejším spôsobom lovu so živou rybkou je lov na ťažko. Môžeme ním úspešne loviť najmä zubáča a sumca, ale aj šťuku, či ostrieža a úhora. Rybky však, najmä v toku pomerne rýchlo hynú, pretože ich prúd otĺka o dno.
Lovme teda na živú rybku iba vtedy, keď to nie je inak možné a pamätajme pri zasekávaní na to, aby sme - pokiaľ možno - nenechali prehltnúť našu nástrahu až do pažeráku ryby, pretože, ak je podmierečná, má po vybratí háčikov z pažeráka iba malú šancu na prežitie.
 
Pripravil:
RNDr. DUŠAN ANDERLE