Automobilový priemysel a jeho budúcnosť

Automobilky v dôsledku koronakrízy začali zastavovať výrobu. Pomaly, ale isto sa výroba nových automobilov bude rozbiehať. Aká ale bude budúcnosť automobilového priemyslu?

Problémové dieselové autá

Najväčším problémom sú práve dieselové autá. Pred pár rokmi boli práve dieselové autá vyhľadávané a viac nakupované ako benzínové autá. Dieselové autá sú už teraz veľkým problémom. Vypúšťajú do ovzdušia nebezpečné látky a znižujú jeho kvalitu. Dôsledkom toho sú tieto autá v niektorých európskych mestách zakázané.
Budúcnosťou automobilového priemyslu sú autá s dobrými elektromotormi. Kedy nám ich ale na cestách bude jazdiť viac ako dieselových, či benzínových áut ostáva neisté aj naďalej.

Nabíjacie stanice

Ak chceme, aby nám na cestách pribúdali autá s alternatívnymi pohonmi, napríklad elektromobily, musia pribúdať aj nabíjacie stanice. V niektorých mestách ich nájdeme na pumpách, avšak je ich nedostatok. Na cestách ale nájdeme čoraz viac tzv. hybridov.

Pribúdanie dodávateľských firiem

Na Slovensku máme viacero automobiliek a z tohto dôvodu neustále pribúdajú nové firmy, dodávateľské firmy, ktoré budú vyrábať a predávať dôležité komponenty na výrobu áut, nákladných vozidiel atď. Priamočiare pohony, ale aj motory, či prevodovky sú vyrábané a predávané u nás, preto dôvera v autá vyrábané u nás rastie.

Aká je budúcnosť automobilového priemyslu? Budúcnosť je náhrada dieselových áut autami s alternatívnymi pohonmi, ktoré nebudú znečisťovať životné prostredie a nebudú ohrozovať zdravie nás všetkých. Sprísňovanie emisných noriem EURO môže výrazne ovplyvniť znížovanie výfukových plynov a škodlivín v ovzduší. Kvalitu ovzdušia a aj budúcnosť automobilového priemyslu máme v rukách predovšetkým my, ľudia.
Myslite na životné prostredie a jazdite v dieselových autách len v najnutnejších prípadoch.

 

  
Autor fotografie:Autor: Ivan Azimov 007 / Shutterstock.com