ADVENT

 

Už túto nedeľu zapáli primátor v našom meste na Winterovej ulici prvú adventnú sviečku a to isté urobíme aj my v domácnostiach. Áno, advent je neodmysliteľne tu a s ním aj všetko mystické. Dnes si pripomenieme, čo vlastne advent je a akú má históriu.
Slovo advent je odvodené z latinského slova adventus, čo v preklade znamená príchod. V cirkevnom význame je to aj začiatok liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a je to aj obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Adventné obdobie pre kresťanov má kajúcny charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechápe ako čas pokánia, v tom zmysle, ako je to v pôste. V minulosti zaznamenávame rôzne dátumy a dĺžky adventu, až pápež Gregor Veľký ustanovil adventný čas na štyri týždne.
Prvá adventná nedeľa začína 28.11.2010 a končí po západe slnka na Štedrý večer.
Advet sa delí na dve časti a 17. december je hranicou rozdelenia. Prvá časť je v znamení príchodu Krista, druhá časť je v znamení stretnutia veriacich pri jeho jasličkách.
Dnes sa Advent komerčne využíva, pre mnohých je pri znamení blížiacich sa Vianoc poznamenaný stresom a nákupmi a ľudia zabúdajú na jeho skutočný význam.
K adventu patrí neodmysliteľne adventný veniec. Veniec je symbol víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Biblia hovorí o prejave úcty, radosti a víťazstva. Jeho vznik sa traduje od roku 1839, keď hamburgský teológ Wichen vymyslel pre deti v sirotinci pomôcku, drevený veniec, pomocou sviečok ktorého si mohli odpočítať, koľko dní a nediel ich delí od Vianoc. Narodil sa v roku 1808 a vyštudoval teológiu, aby mohol šíriť božie slovo. Pre chudobné a opustené deti postavil pomocou milodarov útulok, kde tieto deti nielen bývali, ale aj sa priúčali remeslu. Na základe ich neustálych otázok, kedy budú Vianoce, sa rozhodol vyrobiť kríž s 24 sviečkami. 20 sviečok bolo tenších, ktoré označovali všedné dni a štyri hrubé označovali adventné nedele. Tento veniec, ktorý bol z dreva, zavesil na dvere sirotinca. Prvá adventná nedeľa v cirkevnom poňatí nabáda na bedlivosť, druhá na pokánie, tretia je v znamení radosti a štvrtá hovorí bezprostredne o udalostiach pred narodením Krista. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo blikajúcich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, lebo on je „svetlo sveta“.
Pripomenuli sme si históriu adventu, ktorý nám symbolizuje prichádzajúce Vianoce. Nabudúce sa zameriame na sviatok, ktorý je v adventnom období veľmi významný. Je to deň sv. Mikuláša.
 
S. Nováková