Európsky hospodársky kongres sa úspešne predstavil v Bratislave

Bratislava/Katovice 5. marca 2013 – Dňa 28. februára 2013 sa v Bratislave v Radisson Blu Carlton hoteli uskutočnilo Slovensko-poľské ekonomické fórum, ktoré predchádzalo piatemu ročníku Európskeho hospodárskeho kongresu (EEC). Po úspešných štyroch rokoch sa fórum presunulo aj do ďalších krajín Vyšehradskej skupiny a predstavilo sa historicky prvýkrát v Bratislave.

Za jeho organizáciou stála skupina PTWP SA ako hlavný iniciátor v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a Ministerstvom hospodárstva Poľskej republiky.

„Tohtoročné fórum bolo súčasťou projektu EEC Roadshow 2013 – cyklu konferencií s ekonomickou tematikou. Po úspešnom zahájení v Bratislave sa fórum ďalej presúva do Prahy, kde sa uskutoční 8. apríla 2013“, uviedol Wojciech Kuśpik, hlavný iniciátor EEC a predseda predstavenstva skupiny PTWP SA.

Hlavným zámerom Slovensko-poľského ekonomického fóra bolo definovať kľúčové momenty pre hospodársky rozvoj krajín strednej Európy. Vystúpenia známych osobností z oblasti politického a ekonomického života pomohli zodpovedať otázky týkajúce sa investičných aktivít krajín Vyšehradskej skupiny, energetickej a klimatickej politiky v súvislosti s budúcim rozvojom a konkurencieschopnosťou našich ekonomík.

Predmetom rokovaní bola aj budúcnosť Kohézneho fondu a význam prostriedkov z EÚ pre rozvoj ekonomík. V tejto súvislosti boli nastolené perspektívy spoločných slovensko-poľských podujatí v oblasti infraštruktúry. Nechýbalo ani spoločné zamyslenie sa nad možnosťami spolupráce na regionálnej úrovni – najmä nad rozvojom cestovného ruchu v pohraničných oblastiach a investíciami do turistiky.

Na fóre vystúpili známe slovenské osobnosti ako Pavol Paška, predseda NRSR, Tomáš Malatinský, minister hospodárstva, Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí, Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a Alena Žáková, riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov v energetike. Z početného poľského zastúpenia ste si mohli vypočuť napríklad Andrzeja Dycha, štátneho podtajomníka Ministerstva hospodárstva alebo Beatu Jaczewsku, štátnu podtajomníčku Ministerstva životného prostredia.
Slovensko-poľské ekonomické fórum sa stalo akýmsi vecným podkladom a prípravou k rokovaniam, ktoré sa uskutočnia tento rok v máji na kongrese v poľských Katoviciach.

Európsky hospodársky kongres sa úspešne predstavil v Bratislave


Podujatie podporili mediálni partneri: Pravda, Goodwill, EurActiv.sk.

Európsky hospodársky kongres (European Economic Congress – EEC) v Katoviciach je najväčšia obchodná udalosť v strednej Európe, trojdňová séria debát, stretnutí a sprievodných podujatí spojených s účasťou kľúčových osobností zo sveta politiky, podnikania, vedy a ekonómie. Počas EEC sa na 100 tematických stretnutiach, besedách a sprievodných podujatiach zúčastnilo zhruba 6000 návštevníkov z Poľska a zahraničia. Európsky hospodársky kongres bol uznaný za fórum jednej z najreprezentatívnejšej diskusií o budúcnosti Európy a tézy prednesov najdôležitejších účastníkov sú často citované a obšírne komentované. Usporiadateľom Európskeho hospodárskeho kongresu je od prvého ročníka v roku 2009 Skupina PTWP SA, okrem iného vydavateľ hospodárskeho mesačníka Nový priemysel a webového portálu wnp.pl.