• 08.03.2012

Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka

Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby - Nová Polianka je súčasťou spoločnosti Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. a má štatút vysokošpecializovaného odborného ústavu na liečbu chorôb respiračného systému pre osoby od 15 rokov. Ústav poskytuje špecializovanú liečebno-preventívnu a diagnostickú starostlivosť občanom Slovenskej republiky na základe zdravotného poistenia, ale aj pre cudzincov a iných záujemcov za úhradu. Kapacita ústavu je 148 lôžok. Súčasťou ústavu je ambulancia praktického lekára, pľúcna ambulancia, ambulancia klinickej imunológie a alergológie a pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).
Výborné klimatické podmienky Vysokých Tatier na úpätí Gerlachovského štítu vo výške 1040 m n.m. sú základom dlhodobého liečebného plánu v prevencii chronických komplikácii pri pľúcnych ochoreniach. Územie Ústavu je zároveň súčasťou Tatranského Národného parku v Novej Polianke, ktorá je najmladšou osadou mesta Vysoké Tatry. Výnimočná poloha Ústavu vytvára výborné podmienky pre liečbu širokého spektra respiračných ochorení. Okrem ústavných liečebných pobytov Ústav poskytuje aj ambulantnú starostlivosť vo svojej pneumologickej ambulancii a ambulantnú diagnostickú činnosť na oddeleniach SVaLZ.


Lôžkové oddelenia ústavu sú zamerané na diagnostiku a liečbu:
• nešpecifických chorôb respiračného systému
• TBC
• degeneratívnych respiračných ochorení
• imunologických a onkologických ochorení
• poúrazových a pooperačných stavov

Ambulantné oddelenia poskytujú primárnu zdravotnícku starostlivosť v:
• ambulancii praktického lekára
• pneumologickej ambulancii
• ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Ústav vykonáva činnosť SVaLZ v rámci týchto pracovísk pre potreby ústavu, odbornú verejnosť aj iných:
• funkčná kardiopulmonálna a respiračná diagnostika
• radiológia
• klinická biochémia, hematológia a imunológia a mikrobiológia
• rehabilitácia a fyziatria
• ph-metria, diagnostika porúch spánku


Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka
059 83 Vysoké Tatry, Slovensko
tel.: +421 52 7841 111
fax: +421 52 4422 646
e-mail: npolianka@vzz.sk