• 06.10.2010

VÝSADBA TULIPÁNOV

 

Tulipán patrí medzi najrozšírenejšie cibuľové kvetiny, pre jeho bohatú a pestrú paletu výrazných pastelových farieb a farebných kombinácií. Pôda pod tulipány sa asi 2-3 dni pred výsadbou dokonale prekyprí asi do híbky 18-20 cm, pretože cibule tulipánov sa sadia pomerne hlboko. Prekyprená pôda sa urovná a pohnojí. Hnojíme dobre vyzretým kompostom alebo rašelinou v dávke 8-10 kg m2. Súčasne prihnojujeme vhodným kombinovaným hnojivom (Cererit, NPK). Tulipánom najlepšie vyhovuje hlinito-piesočnatá pôda dostatočne zásobená vápnikom. Cibule sa vysádzajú do konca októbra. Predčasná výsadba sa neodporúča, pretože tulipány zakoreňujú až po príchode chladného a vlhkejšieho počasia. Ak sme nútení z nejakého dôvodu Vysádzať cibule neskôr, potom musíme vysadené plochy prikryť. Na to stačí ľahká, asi 10 cm prikrývka z čečiny, rašeliny, slamy a pod. Veľmi dôležitý je výber výsadbového materiálu. Pre pestovanie na kvet vyberáme len dostatočne veľké cibule, ktorých obvod prevyšuje 8 cm, v priemere sú široké 2,5 - 3 cm a viac. Len takéto cibule zaručujú kvitnutie na budúcl rok. Pre množenie na cibule môžeme využiť i drobnejší sadbový materiál. Vytriedené cibule pred výsadbou moríme, a to práškovým moridlom (Agronal, Hermal, Sulikol K) alebo tekutým moridlom. Cibule namočíme do moridla na 12  hodín, vyberieme a pred výsadbou necháme obschnúť. Hĺbka výsadby je závislá od veľkosti cibule a od  charakteru pôdy. Nad špičkou priemerne veľkej cibule by po uľahnutí pôdy mala byt\' asi 10-12 cm vrstva pôdy.  Pri výsadbe musíme počítať s tým, že čerstvo skyprená pôda klesne v priebehu mesiaca asi o 2-3 cm. Malé cibule sadíme o 2-3 cm plytšie. V ľahkých piesočnatých  pôdach vysádzame tulipány o 3-5 cm hlbšie. Plytko vysadené cibule sú v zime chúlostivejšie na mráz a rastliny, ktoré z nich vyrastú na jar, trpia nedostatkom vody. Hustota výsadby závisí od mohutnosti olistenia pestovaných odrôd a pohybuje sa od 20-30 cm. Vzdialenosť cibúľ v riadku by mala byt\' 2 až 3-násobok ich priemeru s ohľadom na mohutnosť olistenia. Po  ukončení výsadby povrch záhona urovnáme a mierne spevníme. Výsadbu dokonale zalejeme. Voda urýchli klesnutie pôdy, rýchle zakorenenie cibúľ a podporí tvorbu nových koreňov. Pri výsadbe tulipánov do voľných nepravidelných skupín je vzájomná vzdialenosť cibúľ  väčšia a to 3-5-násobok priemeru cibule.
Ing. K. KETTMANNOVÁ
***