• 25.12.2020

V dnešnom svete zabúdame na modlitbu...

Nestíham, nemám čas. Ak si kresťan, vezmi do rúk modlitebnú knihu a uvidíš, ako sa postupne všetko zmení k lepšiemu. Sme povrchní a len málokto sa díva na veci do hĺbky. K opravdivému nazeraniu do hĺbky ľudskej duše nám pomôže hoc len krátke pomodlenie. Pár sekúnd si na ňu určite nájdeš aj ty! Zmeň svoj život k lepšiemu!

Ideálny čas na modlitbu je každé ráno a aj večer. Ráno poďakujete Bohu za odpočinok, zregenerovanie tela i mysle a večer za všetko, pred čím vás ochránil a umožnil vám v zdraví a v šťastí uložiť sa na spánok.

Poprosme Boha, aby nám pomáhal zachovávať si odvahu počas celého dňa a keď prichádza pokušenie, nech máme síl vytrvať. Prosme o radostného Ducha do chvíľ, keď nie je všetko podľa našich predstáv. (R. Pritchard).

Modlitba je predovšetkým ďakovným výrazom, nemá nám slúžiť len na prosby a želania, ktoré prostredníctvom nej priam „vysypeme z rukáva“.

Modlitba – jej forma a význam

Je osobným, individuálnym stíšením, spôsobom meditácie a dialógu s Pánom. Môže byť vyslovená vlastnými slovami, no pre každú časť dňa či významnú príležitosť sa nájde špecifický modlitebný text. Na modlitbu netreba mať zvláštne dôvody, popudy či byť inak ovplyvnený okolím.

Ako prežívať modlitbu?

Je to kresťanská tradícia, ktorá vám môže dopomôcť spoznať viac samého seba, posilniť svoju vieru a zahĺbiť sa do pocitov. Tie sú v nás čím ďalej, tým viac zmiešané, nestále. Objavujte ich, vnímajte na všetkom hlavne to pozitívne a z negatívnych skúseností sa učte, ako byť silnejším.

Sprevádza vaše modlenie viacero emócií a striedajú sa protichodné nálady? Je to správne!

Ak máte počas modlitby nutkanie plakať, pokojne tak spravte. Aj samotná modlitba musí doznieť. Nikdy neodchádzajte hneď po poslednej vete vašej každodennej modlitby. Aj ticho má silnú výpovednú hodnotu a v tomto prípade tak dávate najavo, že modlitbu „prežívate“.

Učiňte tak aj niekoľkokrát do dňa a razom prehodnotíte svoje kresťanské pôsobenie, blízke vzťahy a všetko ostatné, čo vás obklopuje každý deň.

Tatiana