• 30.08.2022

TOP developerské projekty spoločnosti Proxenta

Investičný trh je veľký a poskytuje množstvo rôznych príležitostí, ktorými môžete zhodnotiť svoje financie. Niektoré spoločnosti sa špecializujú na investície do akcií a kryptomien, iné zas do umenia, drahých kovov či iných alternatívnych možností. My v Proxenta sa zameriavame na investície v rámci realitného trhu, ktorých celková aktuálna trhová hodnota presahuje 371 miliónov eur.

Developerské projekty

Spoločnosť Proxenta spravuje niekoľko jedinečných developerských projektov. Spája ich lukrativita, strategická lokalita a vysoká prosperita, ktorú vykazujú najmä z dlhodobého hľadiska. Developerské projekty sa pritom nachádzajú v rôznom štádiu realizácie a zastupujú viacero samostatných segmentov. Potenciálnym investorom tak zrozumiteľne ukazujú kam investovať peniaze a aké investície majú v oblasti realít najväčší zmysel.

Skladba portfólia

Tak ako pri všetkých typoch investovania, aj investície do nehnuteľností si vyžadujú diverzifikáciu, vďaka ktorej investor docieli dlhodobú stabilitu svojho investičného portfólia. Okrem realitného developmentu je naše portfólio preto rozšírené aj o komerčné nájomné reality a investície do výroby - najmä potravinárskej, ktorá sa v nasledujúcich rokoch javí ako strategický investičný krok. Rôznorodá skladba portfólia tak dáva investorom široké možnosti, do čoho investovať.

Realitný development

V rámci realitného developmentu sa zameriavame na unikátne objekty nachádzajúce sa v lukratívnych centrách miest a na územiach s vysokou pridanou hodnotou. Ich hodnota neustále rastie a z dlhodobého hľadiska tak predstavujú najstabilnejší prvok nášho investičného portfólia.

Investičné možnosti v rámci realitného developmentu:

    • Rezidencie Slovenka, Banská Bystrica
    • Šancová, Bratislava - Staré Mesto
    • Stockerka, Bratislava - Devínska Nová Ves
    • Kesselbauer, Bratislava - Staré Mesto
    • Vila Biela, Bratislava - Staré Mesto
    • Blokk, Bratislava - Staré Mesto
    • Tabáň, Nitra - centrum
    • Proxenta Residence, Bratislava, Staré Mesto
    • Weinhauer, Bratislava - Staré Mesto
    • Dúhové bývanie, Nitra - Čermáň

Komerčné nájomné reality

Naše investičné portfólio tvoria aj komerčné nájomné reality v regiónoch mimo hlavného mesta, ktoré majú dlhodobú schopnosť získať a udržať si nájomcov. Vďaka tomu si držia dlhodobú hodnotu a umožňujú tak zhodnocovanie prostriedkov na úrovni konzervatívnej investičnej stratégie.

Investičné možnosti v rámci komerčných nájomných realít:

    • Storage X, Bratislava
    • Proxenta Offices, Bratislava - Staré Mesto
    • Priemyselný areál, Vráble
    • Priemyselný areál PFX 01, Trnava

Výroba

Naše portfólio uzatvárajú investície do výrobných podnikov. Ich potenciál spočíva najmä v kvalitnej technológii, strategickej lokalite a napojení na vedu a výskum. Ide o našu najmladšiu formu investície, ktorá však okrem vysokého potenciálu prináša, vďaka 51 % podielu v továrni v latinskej Amerike, aj geografickú diverzifikáciu rizika.
Investičné možnosti v rámci výroby:
    • Proxcor, Caibarién - Kuba
    • Healthy Food Supplements, Galanta