Spoznajte dejiny Spiša atraktívne, poučne aj moderne

Nová historická expozícia v Spišskej Novej Vsi určite zaujme nielen milovníkov turistiky, cestovania a samotného Spiša.
Ako píše časopis Krásy Slovenska, najstarší u nás kontinuálne vychádzajúci časopis, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi patrí medzi regionálne múzeá, ktoré dokumentujú a prezentujú vývoj prírody a spoločnosti vo svojej zbierkovej a záujmovej oblasti naozaj komplexne.

Okrem expozícií inštalovaných v sídelnom objekte múzea sprístupňuje verejnosti aj historický nábytok a klávesové nástroje v areáli kaštieľov v Markušovciach, etnografickú výstavu a Pamätnú izbu kapitána Jána Nálepku v Smižanoch.
Múzeum, ktoré na našej kultúrnej scéne pôsobí už od roku 1951, sa svojím zbierkovým fondom a najmä rozmanitými aktivitami zaraďuje medzi najaktívnejšie kultúrne inštitúcie svojho druhu. Potvrdili to aj najnovšie expozície múzea sprístupnené v nedávno generálne zreštaurovanom a obnovenom slávnom Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi.

História Spiša

Expozíciu História Spiša uvádza veľkorozmerná mapa Spiša z rokov 1769 – 1784, dielo vojenských kartografov. Zaznamenáva časť regiónu, ktorá bola od roku 1412 v poľskom zálohu. Vedľa nej je umiestnená mapa z roku 1802 znázorňujúca stav v čase, keď sa zlučovala Stolica X spišských kopijníkov so Spišskou župou – odvtedy mal Spiš iba jedno výsadné územie – Provinciu XVI spišských miest, ktorá sídlila práve v Provinčnom dome. Výstava je umiestnená v ôsmich miestnostiach, členená do štyroch expozičných celkov: Stavebný vývoj Provinčného domu, Dejiny provincie, Dejiny Spiša a Dejiny Spišskej Novej Vsi.

Pôvodne dva gotické domy boli v 15. storočí spojené do objektu mestskej radnice, murársky majster Fr. Bartl ich prestaval do dnešnej podoby. Vystavené makety, plány a fotografie ukazujú rozličné stavebno-historické etapy dnešnej národnej kultúrnej pamiatky. Na monitore si návštevník môže detailne prezrieť súbor vzácnych kartuší na priečelí budovy. Históriu provincie prezentujú okrem iného polychrómovaný erb a historické pečatidlo.

Vzácna kolekcia obrazov

Azda najreprezentatívnejšou časťou expozície je zachovaná zasadacia sieň z roku 1787 s vzácnou obrazovou kolekciou. Dejiny Spiša približuje výber mimoriadne vzácnych predmetov zo zbierkového fondu. Z archeologických exponátov medzi najvzácnejšie patrí keltská bronzová plastika muža so zlatými očami nájdená v obci Jánovce a tiež kolekcia šperkov z doby bronzovej z 13. storočia pred n. l. z obce Hozelec. Každodenný život obyvateľov Spiša v stredoveku približuje voľná dioráma s figurínami postáv v dobovom odeve. Vystavené sú tu aj najvýznamnejšie listiny a grafické vyobrazenia jednotlivých lokalít.

Dejiny mesta zaznamenávajú vystavené dokumenty – trojrozmerné aj plošné – od stredoveku až do 20. storočia. Návštevník môže obdivovať historický nábytok z 19. a začiatku 20. storočia a bytovú kultúru meštianstva a pracovné predmety rôznych zamestnaní obyvateľstva.

Fascinujúci ateliér

Zbierkovo najbohatšia je rekonštrukcia legendárneho fotoateliéru Gustáva Matza, ktorý v meste fungoval od roku 1890. Ateliér poskytuje návštevníkom aj zábavný relax, pri čom môžu využiť najmodernejšie prezentačné technológie vrátane virtuálnej reality.

Záver expozície tvorí malá projekčná sála s premietaním filmových dokumentov z produkcie múzea. Expozícia je dielom širšieho autorského kolektívu múzea pod vedením jeho riaditeľky Zuzany Krempaskej a hlavného scenáristu a kurátora, skúseného múzejníka a historika Miroslava Števíka. Vynikajúce výtvarno-priestorové riešenie realizoval Ateliér Masár, interaktívne aplikácie sú z dielne Ústavu technológií a inovácií.

Návštevníci majú k dispozícii prehľadného tlačeného minisprievodcu. Expozície Múzea Spiša sú prístupné denne okrem soboty od 9. do 17. hod

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska.
Text a foto: Peter Maráky, archív Múzea Spiša