Spoločnosť KRKA najskôr pomáha, potom oslavuje

 

Spoločnosť KRKA oslavuje už 19. narodeniny jednej zo svojej najúspešnejšej produktovej línie, ktorú poznáme pod názvom Septolete. Podľa našej legislatívy prežila teda tradičná značka prvý rok dospelosti. No rozumne a zrelo sa správala oveľa skôr, presnejšie – od samého začiatku. Veď vznikla preto, aby pomáhala ľuďom žiť kvalitný a plnohodnotný život. Myšlienku podporiť spoločnosť KRKA v pomáhaní deťom, ktoré majú život limitovaný vážnymi chorobami prišli na prelome septembra aj známe tváre ako Roman Juraško, Jana Lieskovská, Zuzana Tlučková, Juraj Mokrý, Veronika Husárová, Michaela Ňurciková. Jednou z hlavných úloh všetkých účastníkov podujatia bolo vyhotoviť lodičku s tajným želaním, pustiť ju na vodu a vyjadriť tak podporu tým, ktorým v najťažších chvíľach života poskytuje pomoc nezisková organizácia Plamienok.

Naša činnosť je zameraná na výrobu vysoko kvalitných, bezpečných a účinných generických liekov tak, aby sme naplnili hlavnú filozofiu firmy, a to pomáhať chorým,“ hovorí riaditeľ spoločnosti KRKA Marjan Vrbnjak. V spoločnosti KRKA dobre vedia, že niekedy ani medicína nestačí. V boji s niektorými chorobami zatiaľ jednoducho ťaháme za kratší koniec. „To však neznamená, že nemôžeme pomáhať. Uvedomujeme si vlastnú spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a ktoré by nebolo možné úspešne realizovať bez ďalšej pomoci. Preto spoločnosť KRKA Slovensko ponúka možnosť podporiť choré deti prostredníctvom neziskovej organizácie Plamienok – Robíme všetko preto, aby sme pomohli... Každý, kto si kúpi akýkoľvek produkt z radu Septolete, automaticky podporuje túto organizáciu a jej aktivity. A ako sme sa mohli presvedčiť, príspevky sa nestrácajú, ale využívajú sa na dobrú vec,“ povedal v mene spoločnosti KRKA marketingový manažér pre OTC Szabolcs Bergendi.

 
 
Nezisková organizácia Plamienok
 
Nezisková organizácia Plamienok vznikla v roku 2003 ako výsledok zanietenia a cítenia ľudí, ktorým nebola ľahostajná kvalita života detí so život limitujúcimi chorobami. Poslaním neziskovej organizácie je zmierňovať utrpenie a zlepšovať kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín v domácom prostredí. Aj vďaka partnerom, akými je spoločnosť KRKA, mohol Plamienok rozšíriť portfólio svojich služieb. Okrem paliatívnej starostlivosti o deti a ich rodiny v domácom prostredí poskytuje Plamienok Denné centrum, v ktorom pomáha rodinám po strate dieťaťa. Nielen rodičom, ale aj súrodencom či ďalším blízkym osobám, ktoré sa so stratou potrebujú vyrovnať. Odchádzanie blízkeho je vždy ťažké. Skúsenosť nám ukázala, že stratou dieťaťa sa bolesť rodiny nekončí. Preto sme otvorili Denné centrum a vytvorili priestor, kam môžu prísť kedykoľvek, keď to potrebujú. Vďaka donorom a partnerom môžeme každoročne organizovať tábor pre deti po strate blízkeho, organizovať víkendové stretnutia rodín a nedávno sme naše služby rozšírili aj o prácu s rodinami, ktoré stratili dieťatko akýmkoľvek spôsobom, nielen z dôvodu nevyliečiteľnej choroby,“ vysvetlila význam spolupráce so spoločnosťou KRKA riaditeľka Plamienka MUDr. Mária Jasenková.„Stotožnili sme sa s poslaním neziskovej organizácie Plamienok. Keď už deti nemôžeme zachrániť, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme im spríjemnili posledné chvíle života a aby ich mohli stráviť nie v nemocnici, ale v kruhu rodiny, lebo tá dáva najviac, najväčšiu, nevyčísliteľnú podporu,“ dopĺňa Szabolcs Bergendi zo spoločnosti KRKA.
 
Dvojitá pomoc Septolete plus
 
Výrobky radu Septolete plus teda pomáhajú dvakrát. Antiseptikum vo forme pastiliek alebo spreja bojuje s bolesťou a zápalom hrdla. Pri jeho včasnom nasadení dokáže zabrániť rozvinutiu choroby. Kto si ho kúpi nemusí trpieť. A zároveň dáva nádej na lepší život tým, ktorí by sa jej bez pomoci druhých dočkali iba ťažko – klientom Plamienka. „Prostredníctvom Septolete majú ľudia ideálnu možnosť pomôcť sebe, ale aj druhým. Každý, kto si kúpi ľubovoľný prípravok z radu Septolete, podporuje dobrú vec. Kúpou spreja Septolete plus, ktorý je najmladším produktom tejto línie dokonca prispievame dvojnásobnou čiastkou,“ prízvukuje aj Szabolcs Bergendi. V dnešnej dobe farmaceutické spoločnosti čelia mnohým obvineniam, že iba zarábajú na chorých a pacienti pre nich nie sú dôležití. „Touto spoluprácou chceme poukázať na fakt, že zdravie ľudí a pomoc chorým je pre nás to najdôležitejšie. Chceme byť príkladom, pre každého zodpovedného človeka. Aby sme si uvedomili, že zdravie je prvoradé a nedá sa kúpiť za peniaze,“ uzatvára marketingový manažér.
__________________________________________________________________________
SPOLOČNOSŤ KRKA: Medzinárodná farmaceutická skupina KRKA bola pôvodne malé farmaceutické laboratórium založené v roku 1954. V súčasnosti patrí medzi popredné farmaceutické spoločnosti v strednej a východnej Európe. Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je vývoj, výroba a marketing liekov pre humánne použitie (liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a prípravkov určených na samoliečbu – OTC prípravkov), prípravkov pre veterinárnu starostlivosť a kozmetických prípravkov. Okrem toho KRKA prostredníctvom dcérskej spoločnosti KRKA Kúpele ponúka služby v oblasti kúpeľnej starostlivosti a turizmu.
KRKA je zapísaná na Ľubľanskej burze cenných papierov v Slovinsku a od roku 2012 je zapísana aj na Varšavskej burze cenných papierov v Polsku.
__________________________________________________________________________
Nezisková organizácia PLAMIENOK: Stará o nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je možné zachrániť. Ponúka im možnosť prežiť život dom, v kruhu najbližších. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú deti v okruhu dvoch hodín jazdy od Bratislavy priamo doma. Všetky služby hospicu i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytuje bezplatne. Rovnako bezplatné sú služby Denného centra a Poradenského centra. Raz ročne organizuje detský tábor Plamienok, Víkendové stretnutia rodín po strate dieťaťa a pre laickú aj odbornú verejnosť organizuje vzdelávanie v paliatívnej starostlivosti.