Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Horizonty Annamárie Mikulíkovej

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na Galerijnú stredu, 19. 6. 2024.
10.00 – 19.00 | Dlhý deň s umením
Do večera otvorené stále expozície a aktuálne výstavy. 
Vstupné: štandardné.

17.00 – 19.00 | Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Horizonty Annamárie Mikulíkovej
Tvorivé hľadanie a experiment produktovej dizajnérky, etablovanej na medzinárodnej scéne. Prezentácia spojená s voľnou diskusiou a komentovanou prehliadkou výstavy Efeméra s autorkou a kurátorkou Kamilou Pacekovou – GUS. 
Vstupné: dobrovoľné. 

O výstave Efeméra
Výstava v kurátorskej koncepcii Kamily Pacekovej (GUS) je uvedená v rámci cyklu Profily / Umelci Spiša. V šperkoch a úžitkových predmetoch autorka prihliada na ekologický rozmer, experimentovanie s materiálmi a technikami. Prezentované diela sú z posledného tvorivého obdobia a zo zbierky galérie. Produktová stránka dizajnérky: natifstore.com
 

Zdroj foto: gus.sk