Náš test: ŽIJETE ZDRAVO?

Trápia vás bolesti hlavy, pociťujete tlak v spánkoch, ste nervózni, každá maličkosť vás vyvedie z miery? Stáva sa, že máte hneď slzy na krajíčku? Možno ste iba prepracovaní, ale môže to byť aj následok zlej životosprávy. Ak sa to chcete dozvedieť, urobte si s nami nasledujúci test.

1. Denne spíte:
8 hodín - 3,
menej než 8 hodín - 1,
10 hodín a viac - 2.
 
2. V zamestnaní vás rozbolí hlava. Čo urobíte?
Zoberiem si tabletku - 1,
otvorím okno a na chvíľu si oddýchnem - 3, pracujem ďalej a nevšímam si to - 2.
 
3. Obliekate sa s ohľadom na:
Počasie - 2,
spoločenské požiadavky - 1,
svoje pohodlie - 3.
 
4. Fajčíte. Prečo?
Cigareta mi chutí - 1,
neviem sa toho zbaviť - 2,
som nefajčiar - 3.
 
5. Čo pre vás znamená sex?
Radosť - 3,
nič -1,
potrebu - 2.
 
6. Sledujete nové trendy vo výskume zdravej výživy?
Pravidelne - 3,
niekedy - 2,
nezaujíma ma to -1.
7. O ktorom ovocí si myslíte, že obsahuje najviac vitamínov?
Grapefruit - 2,
egreš - 1,
banán - 3.
 
8. Na rakovinu podľa vás častejšie ochorejú:
Muži -1,
ženy - 3,
choroba si nevyberá - 2.
 
9. Športu sa venujete:
Občas - 2,
pravidelne - 3,
nešportujem 1.
 
10. Od života očakávate:
Úspech, peniaze, spoločenské postavenie - 2, nemám v tom celkom jasno - 1,
spokojnosť, priateľstvo, lásku - 3.
 
VYHODNOTENIE:
25 až 30 bodov: Nepatríte k fanatickým stúpencom zdravej životosprávy, ale napriek tomu sa pre svoje zdravie usilujete robiť maximum. Svoje názory nikomu nevnucujete, veď predsa všetci vidia, že dobre vyzeráte a že ste fit.
 
20 až 24 bodov: Máte vrodený odpor k fanatikom racionálnej výživy a zdravého životného štýlu. Udržiavajte sa v dobrej kondícii sami najlepšie viete, čo vám prospieva, a pritom sa riadite svojím úsudkom, a nie módnymi trendmi.
 
15 až 19 bodov: Žijete rytmom priemerného človeka. Občas vás niekde zabolí, alebo nestačíte s dychom. Dobré predsavzatie odkladáte na neurčito, žiť zdravo vydržíte pod tlakom rodiny najviac týždeň.
 
10 až 14 bodov: Zdravá životospráva vám nič nehovorí. Žijete, ako sa dá, a s tým, čo bude, sa vôbec netrápite. S vami určite rád uzatvorí hociktorý fond dôchodkové poistenie.