Marián Komáček – S Dürerom na cestách

Organizátor:                  Tatranská galéria v Poprade
Kurátorka výstavy:      Dr. Anna Ondrušeková
Miesto konania:           Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vernisáž výstavy:         6. jún 2024 o 17.00
Termín výstavy:           6. jún 2024 – 28. júl 2024

Výstava sa uskutoční v rámci projektu Hry s umením 2024.

Marián Komáček (11.12.1959 Gbely), vyštudoval Školu umeleckého priemyslu v Bratislave, kde ho ovplyvnil významný grafik a pedagóg Gabriel Štrba, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Albína Brunovského. Má vynikajúce znalosti a skúsenosti so všetkými grafickými technikami aj tými menej známymi, no náročnými ako sú čiarkový farebný lept, litografia, akvatinta, mezzotinta. Už počas štúdia prejavil vysoký cit pre farbu a maliarske riešenie obrazovej plochy. V tvorbe Komáčka nachádzame niekoľko preňho typických tém: inšpirácie tvorbou veľkých majstrov ako bol napríklad Albrecht Dürer; inšpirácie hudobnými žánrami a jej interprétmi ako bol John Lenon a ďalší; inšpirácie prostredím technických vynálezov, najmä automobilových veteránov, ktorých sám je zberateľ; ale aj večnými témami majstrov umenia ako sú žena, biblické námety, či rôzne historické témy s presahom do súčasnosti.

Autor v Tatranskej galérii vystavuje po prvýkrát. V rozsiahlych priestoroch predstaví prierez svojej tvorby, s dôrazom na diela inšpirované Albrechtom Dürerom, ale aj najnovšie veľkoformátové farebné akrylové kompozície. Výstava Komáčka, pod názvom s Dürerom na cestách, je desiatym výstavným zastavením a podľa jeho slov zatiaľ posledným. Projekt začínal na hrade Červený Kameň, ktorého história je prepojená s osobnosťou Dürera a rodinou Fugerovcov. Odtiaľ pokračoval do mnohých iných miest na Slovensku aj v zahraničí. Komáček sa s tvorbou Dürera po prvýkrát stretol ešte na strednej škole, keď mu Gabriel Štrba venoval monografiu o Dürerovi. Drevoryt Štyria apokalyptickí jazdci, z cyklu Apokalypsa, ho inšpiroval a vytvoril zmenšenú kópiu do zinkovej platne. K tejto grafickej predlohe sa niekoľkokrát vo svojej tvorbe Komáček vrátil, napr. v sérii Okná pre Albrechta Dürera (2015), podobne sa inšpiroval aj Dürerovým drevorytom Ukrižovanie, Narodenie, či portrétom matky. Ako napísal Ľubomír Podušel k prvej výstave Komáčka na Červenom kameni: „jeho grafické listy, podobne ako v Dürerovom prípade, hovoria v symbolickom zmysle...oživujúc tradície fantazijnej maľby a grafiky na Slovensku. V prípade malieb sú to personifikované útvary čnejúce do výšin, navzájom sa prepletajúce, vertikály a diagonály rastúce zo zeme, zo skutočnosti, ktoré ukazujú k nebu. Sú to ľudské telá, torzá, ruky, nohy, gestá opierajúce sa o klenbu ľudských túžob. Pripomínajú dynamické symboly ľudskej vegetácie, kde sú si všetci ľudia navzájom blízki, ale aj vzdialení, a kde spoza rohu číha na nás vina a trest. A tiež nádej a spása. Ako u Dürera, kde zákon o vine a treste preniká do priestoru a času.“

Paralelné výstavy Albrechta Dürera a Mariána Komáčka v priestoroch Tatranskej galérie budú komparáciou časopriestoru majstrov minulosti a súčasnosti. Prispejú k zamysleniu sa nad našimi cestami životom, s očakávanými i neočakávanými stretnutiami a udalosťami. Máme sa na čo tešiť!