Mandaly

V arteterapii (liečba umením) sa okrem iného využívajú aj rôzne formy kreslenia a maľovania. Jednou z techník, ktorá sa momentálne využíva je technika maľovania mandál.

Mandaly boli znovuobjavené v poslednej dobe ako prosriedok k uvoľneniu, sústredeniu a takisto spoznaniu samého seba,ako aj k rozvoju kreativity. Mandaly sú totiž prastaré, mali svoj význam a zmysel už mnoho storočí pred našimi generáciami.
Slovo mandala pochádza zo staroindického jazyka a znamená kruh. Manda-
la má vždy tvar kruhu, kde je všetko sústredené okolo stredu. Typickým rysom mandaly je, keď sa všetko zbieha v kruhu do stredu, alebo naopak
stred, z ktorého kruh vyrastá.
Prečo práve kruh? Podľa indického učenia kruh je prvotný tvar života. Vzory mandál nájdeme všade v prírode a okolo nás - kvetina, kruhy letokruhu na strome, pavučina, vtáčie hniezdo, slimačia ulita, dokonca i dráhy planét sú prirodzené mandaly. Kruh je niečo zvláštne, je to znak nekonečnosti, lebo nemá ani začiatok, ani koniec, ale zároveň nekonečno aj obmezuje. Kruh ohraničuje naše predstavy a to je vzhľadom k neuchopiteľnosti vesmíru aj ukludňujúce.
Mandala môže byť vzor, štruktúra, motív, symbol, nejaké zobrazenie. Neexistujú nijaké predpisy, ani návod, ako kresliť mandaly. Niektoré zásady však musíme dodržiavať, pokiaľ kreslíme a vyfarbujeme mandaly s deťmi.
Nie je to totiž len taká ledajaká zábava pre deti, aby boli dobré. Keď ich totiž budeme deťom predkladať bez výberu a v prílišnom množstve, ztratí práca s nimi akúkoľvek hodnotu a efekt z nich. Deti sa dokážu mandalami zaoberať zpravidla dvadsať minút, niektoré aj polhodiny, preto treba rátať na tvorbu s určitým časovým úsekom tak, aby kreslenie nebolo prerušené. Mandaly vyžadujú kľud a kto chce, môže pri nich počúvať napr. tichú relaxačnú hudbu. K vyfarbovaniu sa hodia pastelky, voskovky alebo vodové farby. Pri vyfarbovaní mandál vzniká nielen u detí ale aj u dospelých sústredené ticho. Ten, kto pracuje s mandalou, pociťuje kľud vyplývajúci z tvorivej práce rúk. Práca s mandalou ukľudňuje, pomáha spoznať samého seba. Odporúča sa ju kresliť po ťažkom dni, alebo aj pred nejakým ťažkým a vypätým výkonom. Čo sa týka detí, mandala pomáha k sústredeniu a odporúča sa ju kresliť deťom, ktoré majú problémy so sústredením.
Mandaly pomáhajú aj pri náraste vnímavosti, ako aj k psychickému vyrovnaniu. Maľovanie mandál sa osvedčilo u detí v typických vývojových obdobiach, v treťom roku života, pri prechode z MŠ do ZŠ, v puberte.
U dospelých sa odporúča nakresliť mandalu napr. pred ťažkým rozhodnutím alebo výkonom, človek sa ukľudní pri kreslení mandaly a pred ťažkým rozhodnutím ostáva pokojnejší a menej vystresovaný. Mandaly sa odporúčajú kresliť aj seniorom v Domovoch dôchodcov, kde starí ľudia pomocou mandaly sa môžu odpútať od smutných myšlienok, psychicky sa uvoľnia a zrelaxujú. Môže nastať aj vyrovnanie z duševného rozpoloženia.
Pred kreslením mandál je vhodné zahľadieť sa na kruh a dobre si uvážiť, čo sa bude do kruhu kresliť. Toto sa odporúča aj pri kreslení mandál deťom.
Po kreslení sa odporúča hľadieť na mandalu a meditovať.
Prospešné je aj samotné pozeranie na obrázky s mandalami.
Prajeme veľa pohody pri tvorení mandál, rozhodne to skúste, stojí to za to.
 
Slávka Nováková