Ľudmila Hubová Machová: Re-emerging Hybrids

Ľudmila Hubová Machová: Re-emerging Hybrids

Staromestská galéria Zichy,

Vernisáž: 16.01.2024, 18:00 hod., Ventúrska 9, Bratislava

Trvanie výstavy: 17:01.2024 - 16.02.2024

Naša krajina sa neustále mení. Ľudská činnosť a jej dôsledky prinášajú do enviromentu nové, neznáme kombinácie elementov, ktoré nás ako spoločnosť stavajú pred dilemu, ako na ne reagovať. V centre pozornosti vizuálnej umelkyne Ľudmily Hubovej Machovej dlhodobo stojí krajina a prelínanie hraníc medzi prírodným a neprírodným, podobne ako prelínanie hraníc umeleckých žánrov - objekty rozširuje o fragmenty maľby a do malieb naopak implementuje nájdené predmety. Zaoberá sa osobným i verejným priestorom, “odprírodňovaním,” a hľadaním nového modelu súžitia človeka s prírodou a jeho ambivalentného vzťahu k nej.

Dôležitým sa v tomto pre ňu stáva proces zberu a vytváranie archívov súčasných situácií industrializovanej krajiny. Za týmto účelom kombinuje organické a umelé materiály, ktoré sa stávajú akýmsi hybridom, živým organizmom, ktorý rezignuje na rozdiely materiálovej podstaty, demonštrujúcej nemožnosť oddelenia prírodného a umelého. Špecificky sa venuje nielen znečisteniu, ale i ľudským aktivitám na poli ochrany prírody, pretože každý zásah (aj do akokoľvek narušeného prostredia) potenciálne generuje ďalšie zmeny a výkyvy. Symbolicky sa táto túžba po uchovávaní odráža v polystyrénových obalových materiáloch, ktoré sú bežne používané na zabezpečenie drahého tovaru. U Hubovej Machovej sa ich ochranná funkcia prenáša na prírodné prvky. V umelom objatí polystyrénu nie je možné čítať len ich ochranu, ale aj obmedzenie, až dusenie.

Na opačnom konci starostlivosti o biodiverzitu sa ocitajú takzvané invázne dreviny, ktorých počet a výskyt je nutné limitovať. Machová je fascinovaná ich rezilienciou, ktorá sa prejavuje nielen nenáročnosťou, ale aj vytrvalosťou, s akým sa znovuobjavujú aj po vyklčovaní. Reflektuje pozície ochrany prírody, lavírujúce medzi starostlivosťou a likvidáciou, krehkosťou a odolnosťou, ktoré zdôrazňuje mäkkými materiálmi a puzdrami na pozadí neustále sa obnovujúcich prírodných cyklov.


Ľudmila Machová (*1990) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave ( Ateliér mal + by, Doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. a Ateliér +- XXI, u prof. Daniela Fischera, akad.mal.) V roku 2014 absolvovala jedno-semestrálnu stáž v rámci programu Erasmus na University of Porto, Faculty of Fine Arts v Portugalsku. V roku 2017 a 2018 sa stala finalistkou Cena Nadácie VÚB.
V autorskej tvorbe sa venuje maľbe a jej presahom, objektom, inštaláciám, videu a tvorbe
experimentálnych zvukových kompozícií. Má za sebou viacero skupinových
i samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí.
Svoju tvorbu predstavila na viacerých samostatných výstavách, okrem iného v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote, v Nitrianskej galérii, v Galérii Medium v Bratislave, či v Národnej banke Slovenska. V roku 2021 a 2022 participovala na festivale DOM. Žije a tvorí v Bratislave.

Jana Babušiaková