LOVÍME KARASOV

 

V našich vodách dnes žijú dva druhy karasov. Karas obyčajný žije u nás od pradávna. Cíti sa najlepšie v plytkých, zabahnených vodách, ktoré bývajú v lete prehriate a v zime často zamŕzajú až do dna. Takéto extrémne prostredie vylučuje existenciu iných rýb, čo karasovi veľmi vyhovuje.
 
Karas striebristý k nám záhadne privandroval z východoázijských vôd pravdepodobne koncom 50. rokov a to tak nenápadne, že jeho prítomnosť sme si uvedomili až keď sa zrazu objavil vo všetkych typoch vôd. V 70. rokoch boli ním doslovne "zaplavené" temer všetky vody Podunajska. V súčasnosti sú jeho stavy už stabilizované na primeranej hranici. Karasovi najmä striebristému postupne prichádzajú športoví rybári "na chuť", pretože jeho úlovky dosahujú až 1 - 2 kg. Okrem toho berie na každý druh návnady spoľahlivým záberom, bez sezónnych či denných vrtochov častých u ostatných rýb. Lov karasov možno porovnať s lovom ostatných podobných rýb. Prednostne ich nájdeme na dne, ale striebristý loví aj v ostatných úrovniach vodnej vrstvy, prakticky po celý rok. Obyčajný je na teplotu vody citlivejší a najlepšie berie v lete - v júni až auguste.
Na lov karasov používame jemné náčinie, prúty radšej dlhšie, dobre vyvážený plavák a vlasec 0,15 - 0,20. Háčiky veľkosti 8 - 10. Vo veľmi zarastených vodách, kde karas tiež s obľubou žije, je vhodné vytrhať si v zeline "okná" v nich prikŕmiť, a tak ho stiahnuť z pomerne širokého okolia na jedno miesto. Návnadu je vhodné ponúkať v kŕmidlách, pretože inak by zapadla do bahna. Lovíme najčastejšie na plávanú a nástrahu dávame do takej hĺbky, aby bola tesne nad dnom a nezapadla do bahna. Kde je dno trochu tvrdšie, môže nástraha ležať. V oknách je výhodné loviť pomalým dvíhaním a spúšťaním nástrahy. Ako nástrahu používame najčastejšie červy, z ktorých sú najvhodnejšie hnojové a samozrejme kostné. Úspešné sú tiež malé guľôčky cesta, zväzoček tubifexov či patentiek - podobne ako pre lieňa.
Karas berie dôverčivo. Jeho lov je zábavný, no vyžaduje si pozornosť a trpezlivosť. Pretože má tuhý život, používa sa často nástrahová rybka živá, ale aj mŕtva pri love vláčením.
Má veľmi dobré mäso a v takých vodách, kde je karasov málo, tieto dosahujú dobrú hmotnosť. Drobnejšie ryby sú veľmi chutné nakladané na kyslo či marinované.