• 27.02.2012

Kúpele Sliač - Kúpele vášho srdca...

Kúpele vášho srdca...

Kúpele Sliač majú ideálnu polohu v srdci Slovenska a stáročia sú bodom aj v srdciach tisícov našich klientov, ktorým unikátne liečivé pramene prinavrátili zdravie uprostred prekrásnej a neopakovateľnej scenérie, ktorú dokáže vytvoriť len príroda.
Kúpele Sliač ležia v nadmorskej výške 373 m medzi Zvolenom a Banskou Bystricou v prírodnom prostredí lesoparku na západnom úpätí Slovenského Rudohoria s výhľadom do údolia rieky Hron. Podnebie ako aj poloha kúpeľov zaraďujú kúpele Sliač medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska. Vďaka vhodným klimatickým podmienkam a liečivým účinkom termálnej minerálnej vody sú kúpele Sliač vyhľadávaným miestom pre liečbu, rehabilitáciu a oddych.

Charakter prírodných liečivých vôd podmieňuje indikačné zameranie kúpeľov Sliač schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

I. Onkologické ochorenia (viazané k indikácii II. a XI.)
II. Choroby obehového ústrojenstva
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XI. Ženské choroby

Liečebný proces sa opiera o blahodarné účinky minerálnej vody z termálneho minerálneho prameňa s klasifikáciou:
prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom horečnatého, vápenatého, fluoridového a síranového iónu, slabo kyslá, nízko termálna, hypotonická s izotermickou teplotou 33,3 °C, spolu s prírodným žriedlovým plynom 99,7 % prírodného oxidu uhličitého.

...sme ikona zdravia a dokonalého spojenia
overených tradícií a modernej doby...

História kedysi najznámejších kúpeľov Uhorska siaha prvou písomnou zmienkou o minerálnych prameňoch až do roku 1244. Od polovice 15. storočia sa o nich zmieňuje mnoho významných učencov a spisovateľov.
Kúpele slúžili už v 16. storočí. Za svoju príťažlivosť vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd z termálnych prameňov a návštevám významných osobností spoločenského, politického a kultúrneho života.

Kde inde ako na Sliači bola založená Slovenská kardiologická spoločnosť. Sme významným partnerom špičkových pracovísk, odkiaľ prichádzajú klienti do kúpeľov Sliač absolvovať kardiovaskulárnu rehabilitáciu, ktorej základy boli založené po vojne profesorom MUDr. Jurajom Henselom a rozvíjané jeho nasledovníkmi na Sliači.

Mystérium miesta, ktoré uzdravuje trvá dodnes...

Hostia prichádzajú do kúpeľov Sliač na odporúčanie špecialistov absolvovať tradičnú kúpeľnú liečbu založenú na využití prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú ojedinelé a vo svete jedinečné. Pre komerčných klientov sú pripravené kúpeľné pobyty šité na mieru, ktoré vám každoročne predstavujeme v tarife a na našej webstránke.

Naše aktuálne pobyty na rok 2012 pre vás:
• Liečebný pobyt Klasik
• Seniorský pobyt
• Relaxačný pobyt
• Kúpele & pulz srdca
• Kúpele & spoločná liečba
• Kúpele & 99 €
• Kúpele & ambulantná liečba

Individuálny prístup k hosťom, ktorým je poskytovaná kúpeľná starostlivosť, profesionálny tím odborných kúpeľných lekárov, kvalifikovaný zdravotný personál, kvalitné ubytovanie a zdravý stravovací program v kúpeľných hoteloch – to je tradícia a súčasnosť.

Kúpele Sliač majú opakovane auditovaný systém manažérstva kvality ISO 9001 : 2008 v oblasti komplexnej kúpeľnej starostlivosti a výroby jedál teplej a studenej kuchyne.

Kontakt:
Kúpele Sliač a.s.
962 31 Sliač, SR
Tel: +421 45 5442 320 – 321 – 322
Fax: + 421 45 5442 949
E-mail: sales@spa-sliac.sk
www. spa-sliac.sk