Koľko rokov sa dožijete?

Ľudský život sa v poslednom období v civilizovaných krajinách predlžuje. Ak sa chcete dozvedieť, koľko rokov sa dožijete, odpovedajte na tieto otázky. Podľa nich si potom roky jednoducho priratúvajte, alebo naopak odratúvajte. Možno začať rátať pri priemernom veku - ženy 70 a muži 65 rokov.

1. Váš stav:
Slobodný - 0,
ženatý, druh a družka +5,
vdovstvo -1,
rozvod -2.

2. Máte sklon k nevere?
Áno -2,
nie + 1,
som slobodný - 0.

3. V prípade, že žijete osamote:
Menej ako desať rokov -1,
desať až dvadsať -2,
dvadsaťaž tridsať -3,
dlhšie ako tridsať -4.

4. Vaše vzdelanie:
Vysokoškolské +2,
 stredoškolské +1,
 základné- 0.

5. Vaše povolanie:
Stresujúce s rizikom a zodpovednosťou -3,
úrad -1,
vrcholný športovec -1,
v domácnosti +1,
 iné- 0.

6. Koľko cigariet vyfajčíte denne?
Vyše štyridsať -8,
dvadsať až štyridsať -6,
pod dvadsať -3,
nefajčím - 0.

7. Máte nadváhu? Koľko kíl?
Vyše dvadsať -8,
dvanásť až dvadsať -4,
nie, alebo menej - 0.

8. Koľko hodín spíte denne?
Desať a viac -4,
menej - 0.

9. Koľkokrát v týždni športujete?
Jeden až dvakrát +2,
trikrát a častejšie +3,
nikdy- 0.

10. Ak máte nad 40 rokov - chodievate na pravidelné lekárske prehliadky?
Áno, každý rok +2,
 nie - 0.

11. Máte sa s kým porozprávať o svojich problémoch?
Áno +1,
 nie-0.

12. Ste napätý, rýchlo vzbĺknete, ste agresívny?
Áno -2,
niekedy - 0,
nie, som pokojný +3.

13. Zasiahli vás už ťažko životné rany?
(Rozvod, smrť v rodine, nezamestnanosť a pod.)
Už viackrát -2,
raz -1,
ešte nie - 0.

14. Vaši starí rodičia zomreli vo veku:
Nad osemdesiat +6,
aspoň jeden z nich oslavoval 85. narodeniny +2,

všetci, alebo väčšina zomreli už skôr - 0.

15. Zomrel niektorý z vašich rodičov na srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu mladší ako päťdesiatročný?
Áno -3,
 nie - 0.

16. Bol niektorý z vašich súrodencov ešte pred svojou päťdesiatkou chorý na rakovinu, cukrovku alebo srdce?
Áno -3,
nie - 0.

17. Kolko máte rokov?
Menej ako tridsať - 0,

medzi tridsať a štyridsať +2,

medzi štyridsať a paťdesiat +3,

vyše päťdesiat +4.