Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom

Kasigarda. Múzeum vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom

„Emigrácia je bytostnou súčasťou slovenských dejín. Je neuveriteľné, že tretina slovenského národa od poslednej štvrtiny 19. storočia do roku 1968 emigrovala bez akejkoľvek reflexie v slovenskej historiografii.“
Aj takto uvádza myšlienku vzniku svojho múzea vysokoškolský pedagóg, historik a jeho zakladateľ Martin Javor. Neštátne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku slávnostne otvorili 6. mája tento rok.

Kasigarda

Kasigarda – Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska – v Ťahyni, ktorá je súčasťou obce Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce, len pár kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Je umiestnené v obnovenom objekte ľudovej architektúry, v poslednom tzv. amerikánskom dome, Harajdovej chyži z roku 1892.
Píše o ňom aj časopis Krásy Slovenska, ktorý vychádza už vyše 100 rokov a je to najdlhšie kontinuálne vychádzajúci časopis u nás. Prináša rôzne tipy na výlety, turistiku, zaujímavé lokality, pútavé pamiatky. Ak uvažujete nad hodnotným vianočným darčekom, vyskúšajte predplatné, ktoré ponúkajú – tlačené, online a navyše s 20% zľavou na knižné novinky vydavateľstva Dajama.

Ale späť k jedinečnému múzeu Kasigarda.
Záhadný názov súvisí so vstupnou bránou, ktorou emigranti vstupovali na cestu za svojím americkým snom. Jeho objasnenie patrí k mnohým zaujímavostiam, ktoré sa dozviete pri návšteve múzea. Popri originálnej expozícii s desiatkami trojrozmerných exponátov, fotografií a dokumentov, disponuje múzeum neuveriteľne rozsiahlym zbierkovým fondom a kompetentnými odbornými informáciami. Vo fondoch múzea sú knihy, tlačoviny, stuhy, odznaky a ďalšie zbierkové predmety.

Online katalóg na internetovej stránke múzea je dokladom toho, že predmety v zbierke múzea sú aj starostlivo odborne spracovávané. Okrem toho múzeum sprostredkúva záujemcom prehľad o významných Američanoch pôvodom z nášho územia. V Severnej Amerike prežili mnoho zaujímavých osudov ľudia, imigranti zo Slovenska a ich potomkovia.

Je prekvapujúce, že múzejnú dokumentáciu a prezentáciu takej závažnej historickej problematiky zatiaľ zabezpečuje súkromné múzeum. Nedávne ocenenie medzinárodnej organizácie slovanských múzeí Živa Award bude iste vhodnou príležitosťou na zintenzívnenie spolupráce múzea s ústrednými pamäťovými inštitúciami a tiež riešenie štátnej podpory na jeho prevádzku a rozvoj. Rovnako dôležité však je, aby využilo príležitosť navštíviť toto všestranne zaujímavé múzeum čo najviac návštevníkov. Prejavia tak zaslúženú úctu k tisícom našich krajanov, ktorých bieda vyhnala do ďalekej Ameriky. Dozvedia sa o ich živote za morom aj o aktivitách, ktorými prispeli k vzniku našej štátnosti.

Múzeum Kasigarda je otvorené na telefonické vyžiadanie na čísle +42191587892.

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska
Zdroj a foto: Peter Maráky