Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou

Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovský Mikuláš

Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou
Miesto:         Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátor výstavy:     Richard Gregor
Odborná spolupráca:     Anda Rottenberg
Vystavujúci autori:    Ján Kudlička, Adriena Šimotová, Václav Boštík, Karel Malich, Josef Šíma
Diela zo zbierok:     Galerie hlavního města Prahy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, súkromné zbierky
Trvanie výstavy:     30.9.2023 - 20.1.2024

                                           

            Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava k životnému jubileu ružomberského výtvarníka Jána Kudličku (*1948) predstavuje tohto autora formou odvolávok na niekoľko dôležitých cyklov jeho tvorby od konca 60. rokov 20. storočia až (doslova) po dnešné dni. Ukazuje mimoriadne kultivovanú a prepracovanú polohu v slovenskej maľbe, ktorá má bližšie k dejinám českého umenia štýlu Novej citlivosti, než k našej domácej abstrakcii. Dalo by sa dokonca povedať, že presahy Kudličkovho lyrického podania a konceptuálneho zápisu krajiny či hudby, predstavuje ojedinelú fúziu česko-slovenského umenia, pretože inak v našich dejinách vnímame umelecké scény týchto, po stáročia kultúrne prepojených prostredí, vždy oddelene. Výstava je obohatená o zápožičky niekoľkých diel Adrieny Šimotovej, Karla Malicha, Josefa Šímu a Václava Boštíka z Galerie hlavního města Prahy, ktoré spomínaný česko-slovenský kontext dokumentujú. Zároveň predstavujú oprávnenú zámienku vystaviť u nás tvorbu autorov, ktorých sme doteraz na Slovensku nemali možnosť často vidieť.
Sú časy, ktoré vyžadujú umelcov - revolucionárov. A sú iné, ktoré prajú stíšeniu a koncentrácii. V dnešnej, vo všetkých ohľadoch preexponovanej dobe, kedy už takmer nemožno nájsť (filozofický, spoločenský, informačný či iný) pevný bod, o ktorý by sa dalo s istotou oprieť, pôsobí Kudličkova výberová retrospektíva nielen ako závan “lepších čias”, ale tiež ako návod, ako sa vo svojej (umeleckej a každej inej) práci sústrediť a nerušene uvažovať. Skutočnosť, že sa dá dospieť k estetickému a zároveň plne humanistickému posolstvu bez spupnej ambície, že musíme svet zmeniť alebo vyriešiť všetky jeho problémy, môže byť veľmi oslobodzujúca a tým práve posilňujúca.

-RG-