Fotostretnutie

Cyklické vzdelávanie pre neprofesionálnych fotografov na tému INSCENOVANÁ FOTOGRAFIA OD 70. ROKOV AŽ PO SÚČASNOSŤ (Milota Havránková, Ľuba Lauffová, Pavol Hudec Ahasver, Miro Švolík, Tono Stano, Vasil Stanko, Peter Župník, Kamil Varga, Robo Kočan, Dušan Kochol, Jana Hojstričová, Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová
Odborný lektor: Mgr. art. Barbora Vyšňanová
Vložné 5,- €.
termín, miesto: 22. máj 2024 o 16:00 hod.


Zdroj foto: www.lks.sk