FLASH ART #71 // SÚČASNÁ MLADÁ MAĽBA

FLASH ART #71 // SÚČASNÁ MLADÁ MAĽBA

 
 
         

CZ: Hana Garová, Historie (detail), olej na plátně, 130 × 150cm, 2023, foto: Silvia L. Čúzyová
SK: Anna Mária Beňová, Road Trip, olej na plátne, 120 × 80 cm, 2021, foto: archív autorky


F L A S H   A R T  # 71

S Ú Č A S N Á   M L A D Á  M A Ľ B A 

 

jarnom čísle Flash Artu sme sa zamerali na súčasné trendy v maľbe. Snažili sme sa zachytiť čo najširšie spektrum prístupov a tém spojených s týmto klasickým výtvarným médiom. Obraciame sa aj do histórie – o priekopníčke abstraktnej maľby, Hilme af Klint sa rozpráva Markéta Adamcová s kurátorom Danielom Birnbaumom. Jej fascinujúce diela pripomínajúce diagramy odrážali jej bohatý duchovný svet ovplyvnený teozofiou a spiritualizmom. S Lenkou Vítkovou sa o jej maľbách často prehliadaných rastlín z urbánneho prostredia, ale i o tematizácii gravitácie zhováral Jiří Ptáček. O expresívnom maliarskom prejave, rýchlom až obsesívnom kresebnom i maliarskom geste, v ktorom možno vyčítať pohnutý vnútorný svet Hany Garovej, napísala Vendula Fremlová.

Robustné tvary postáv, rastlín či zvierat, animistického ducha vyžarujúceho zo zátiší Hany Puchovej si všíma Edith Jeřábková, definujúc jej tvorbu pojmami ako postmoderna, feminizmus, lokálnosť. Prostredníctvom rozhovoru s Miroslavou Urbanovou sme uvažovali nad vzťahom maľby s vizualitou instagramu, klišé a erotických časopisov v tvorbe Anny Márie Beňovej, ktorej diela sú explicitné, drzé, vtipné, tematizujúce nielen sex, fantázie, túžby, ale aj medziľudské vztahy ako také, vrátane boja o moc.
Hanka Sládková viedla rozhovor o súčasnej českej maľbe s Vlastou Čihákovou-Noshiro, kurátorkou Galérie Kritikov, ktorá každoročne udeľuje Cenu pre Mladú maľbu pre autorov do 30 rokov. O vzťahu maľby a subkultúry skateboardingu sa zhovárali dvaja skejteri, umelec Roman Bicek a kurátor a estetik Erik Vilím. O subkultúre grafitti, murals, malieb v architektúre a ich prechodu do pozornosti profesionálnej umeleckej prevádzky píše umelec a publicista Samuel Velebný. Približuje históriu a fenomén streetart festivalov na Slovensku, najmä graffiti podujatie Street Art Communication, ktoré sa sformovalo v roku 2008 v Košiciach.
O farebných pigmentoch v kontexte metamateriality obrazov napísala Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV, ktorá sa zaoberá výrobou pigmentov bioťažbou, teda využitím odpadovej vody vytekajúcej z opustených baní. Okrem toho jarné číslo Flash Artu prináša mnohé recenzie prevažne maliarskych výstav, ale i reflexie Tey Záchovej a Márie Beňačkovej Riškovej o krušnej situácii v kultúre v Čechách a na Slovensku.
 
            

Zdroj foto: flashart.cz