• 29.11.2023

Elektrické ohradníky ochránia vašu úrodu

Nie panelové ploty alebo gabionové ploty, ale elektrické ohradníky sú efektívnym prvkom, ktorý ochráni vašu záhradu či pozemok. Tieto ohradníky fungujú na princípe elektrického impulzu, ktorý je aktivovaný v momente kontaktu s ohradou. Vyslaním výstražného signálu, ktorý spôsobí ľahký šok, vytvoria neviditeľnú bariéru pre (domáce) zvieratá, aby do určitej časti záhrady či pozemku nevošli.

Hoci to znie intenzívne, elektrické ohradníky sú bezpečné a humánne. Ich účelom je viac odradiť než spôsobiť bolesť. Pre zvieratá sú neškodným varovaním, ktoré im pomáha naučiť sa, kde je hranica. Efektívne sú najmä pri ochrane rastlín, kvetov alebo pestovaných plodinách, pred poškodením zo strany zvierat. Avšak tam kde nie je možné použiť elektrický ohradník, aplikujeme pevné pletivo na plot, ktoré poskytuje trvalú fyzickú bariéru.

Ich inštalácia je relatívne jednoduchá a oplotenie je diskrétne, samotný systém je málo viditeľný. Elektrické ohradníky sú vhodné od malých domácich zvierat až po dobytok, prípadne ako ochrana pred lesnými zvieratami. Okrem toho, elektrické ohradníky sú ekonomické a flexibilné. Sú schopné pokryť rozsiahle plochy a prispôsobiť sa rôznym tvarom a veľkostiam. Ideálnou vlastnosťou je ich nízka údržba a vysoká spoľahlivosť, sú skrátka veľmi dobrým nástrojom v manažovaní a udržiavaní záhrady alebo pozemku.

Neviditeľný strážca

Na rozdiel od panelových plotov a gabionových plotov, fungujú elektrické ohradníky na princípe vytvárania elektrického impulzu, ktorý sa aktivuje pri kontakte s ohradou. Tento systém vytvára pomocou generátora alebo batérie elektrický impulz a následne ho prenáša cez ohradu, ktorá môže byť vyrobená z vodičov umiestnených na nepružnom povrchu, alebo pomocou špeciálnych elektrických pásov, ktoré sú umiestnené na oplotení.

Elektrický ohradník je zvyčajne vyrobené z vodičov, ktoré sú izolované a upevnené na stĺpikoch z PVC, kovu alebo iného materiálu. Keď sa zviera alebo človek dostane do kontaktu s elektrickým ohradníkom, impulz vyšle do tela výstražný signál v podobe nepríjemného pocitu. Elektrický impulz nie je dostatočne silný na to, aby spôsobil vážne zranenia, ale slúži na dôrazné varovanie alebo signál pre zviera, aby nevstúpilo do oblasti, ktorá je ohraničená.

Väčšina moderných elektrických ohradníkov má nastaviteľné možnosti intenzity elektrického impulzu. Vďaka tomu je možné prispôsobiť silu impulzu podľa potrieb a typu zvierat, ktoré sa majú zadržať. Sila impulzu by mala byť dostatočná na to, aby poskytovala efektívne varovanie, ale nie až taká silná, aby zranila.

Netreba zabúdať, že elektrické ohradníky by mali byť používané s ohľadom na správne nastavenie a správnu inštaláciu, aby boli efektívne, bezpečné a voči zvieratám humánne. Slúžiť majú najmä na výstrahu pred niektorými zvieratami:
    • Domáce zvieratá: Psi, mačky a iné domáce zvieratá môžu byť cieľom ochrany elektrickými ohradníkmi, najmä ak majú tendenciu prekročiť hranice svojho domova alebo zabúdajú na určité pravidlá. Elektrické ohradníky môžu slúžiť ako hranica, ktorú tieto zvieratá nebudú prechádzať.

    • Divo žijúce zvieratá: Častokrát sa elektrické ohradníky využívajú na ochranu pred lesnými zvieratami, napríklad srnkami, zajacmi, diviakmi, ktoré by mohli spôsobiť škody na záhrade alebo poľnohospodárskych plodinách.

    • Ochrana rastlín:
Elektrické ohradníky sa tiež využívajú na ochranu záhradných plodín pred škodcami, akými sú zajace, ježkovia alebo iní drobní škodcovia.

Účinné varovanie a nie bolesť

Dôležité je, aby boli elektrické ohradníky správne nainštalované a nastavené tak, aby poskytovali dostatočné varovanie bez zbytočného stresu pre zvieratá. Inštalácia elektrických ohradníkov je pomerne jednoduchá, pokiaľ sa dodržia kroky a odporúčania výrobcu. Princíp inštalácie spočíva v položení vodičov alebo pásov, pripojení k zdroju elektrickej energie a nastavení parametrov systému. Tu sú hlavné kroky, ktoré sú súčasťou inštalácie elektrických ohradníkov:

    • Plánovanie a návrh: Pred samotnou inštaláciou je dôležité vybrať vhodné miesto pre oplotenie, identifikovať miesta, kde budú umiestnené stĺpiky a zdroje elektrickej energie.

    • Príprava terénu:
V prípade, že sa jedná o oplotenie z vodičov, je potrebné pripraviť terén. Nesmie totiž obsahovať prekážky, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia alebo prerušenia vodičov.

    • Montáž vodičov a pásov:
Následne je potrebné namontovať vodiče alebo pásy podľa vopred navrhnutého plánu a usporiadania. Tieto komponenty sa musia spojiť a pripevniť k príslušným stĺpikom.

    • Pripojenie k zdroju energie:
Elektrické ohradníky vyžadujú zdroj energie, ktorým môže byť batéria, solárny panel alebo sieťový zdroj. V priebehu inštalácie sa musí tento zdroj pripojiť k oploteniu.

    • Nastavenie a testovanie: Po dokončení inštalácie treba nastaviť parametre, ako je intenzita elektrického impulzu. Následne sa vykonajú testy, aby sa zabezpečilo, že oplotenie funguje správne a bez problémov.

Pokiaľ sa rozhodnete zainvestovať


Cena elektrických ohradníkov je pomerne variabilná a závisí od rôznych faktorov vrátane veľkosti, typu oplotenia a kvality použitých komponentov. Vo všeobecnosti platí, že náklady na elektrické ohradníky môžu začínať od zhruba 100 eur pre menšie záhrady alebo malé pozemky po tisíc eur pre náročnejšie systémy. Kalkulácia ceny závisí od niekoľkých faktorov:

    • Veľkosť priestoru: Čím väčší priestor alebo územie sa má oplotiť, tým viac komponentov a materiálov bude potrebných, čo môže zvýšiť náklady.

    • Typ a kvalita komponentov: Rozdiel medzi cenami môže byť spôsobený kvalitou a typom vodičov, zdroja energie, oplotenia a ďalších príslušenstiev, ktoré sú súčasťou ohradníka.

    • Doplnkové funkcie:
Pokročilejšie systémy môžu obsahovať rôzne funkcie, ako napríklad ďalšie senzory, možnosti nastavenia intenzity impulzu a podobne, čo môže ovplyvniť celkovú cenu za elektrický ohradník.

Je dôležité poradiť sa s odborníkmi a pri nákupe elektrických ohradníkov vziať do úvahy nielen cenu, ale aj kvalitu, efektivitu a potreby, ktoré v tomto smere máte. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od miesta a konkrétneho predajcu.