Dva z nás

Dva z nás

Vo štvrtok 21. 3. 2024 sa  v priestoroch  Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši uskutočnila slávnostná vernisáž autorskej výstavy pod názvom Dve z nás, ktorá každoročne prezentuje výber z tvorby dvoch členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku.

Tento rok Vám predstavujeme tvorbu liptovských výtvarníčok Evy Hrbkovej a Viktórie Rebeky Kunkelovej. Súčasťou výstavy sú aj krátke  dokumentárne filmy o autorkách, ktoré vo svojich výpovediach  naznačujú svoj vzťah k výtvarnému  umeniu a cestu ich ďalšieho umeleckého smerovania. Dokument natočila a spracovala Mgr. art. Mária Vašicová.

O hudobný program na vernisáži sa postarali žiačky Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši Ella Polomská a Katarína Kroulíková pod vedením p. učiteľky Gärtnerovej.

 

Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. mája 2024.

 v Liptovskom kultúrnom stredisku v pracovných dňoch od 8:00 – 15:30 hod.

 

 

Foto z vernisáže: Marián Vejčík.