Správa OSN o klíme bije na poplach

Všetci to vieme, Zem nás na to neustále upozorňuje a napriek tomu zostávame ľahostajní.

„Klimatické zmeny sú najväčšou zdravotnou hrozbou, ktorej ľudstvo čelí. Vplyvy už poškodzujú zdravie prostredníctvom znečistenia ovzdušia, chorôb, extrémnych poveternostných udalostí, núteného vysídľovania, potravinovej neistoty a tlaku na duševné zdravie. Každý rok si environmentálne faktory vyžiadajú životy približne 13 miliónov ľudí,“ píše sa v správe.

Čo všetko je na Správe OSN o klíme 2022 najviac znepokojivé?

Správa OSN o stave klímy obsahuje veľa informácií, ktoré by nikto z nás nemal brať na ľahkú váhu. Vyberáme z nich aspoň niektoré:

  • Piatimi najteplejšími zaznamenanými rokmi boli roky 2015 – 2019 a najteplejším desaťročím roky 2010 – 2019.
  • Teploty na povrchu rástli od roku 1970 rýchlejšie ako za ktorékoľvek iné 50-ročné obdobie za posledných 2 000 rokov.
  • V roku 2020 čelilo hladu 811 miliónov ľudí na svete. To je o neuveriteľných 161 miliónov ľudí viac ako v roku 2019. Je to kvôli neudržateľnému spôsobu využívania vody, pôdy a energie na výrobu potravín. Vysoké emisie skleníkových plynov z pestovania a výroby potravín zvyšujú teploty a tie zasa negatívne ovplyvňujú pestovanie potravín. Je to začarovaný kruh.
  • Viac ako 90 percent ľudí dýcha nezdravý vzduch spôsobený najmä spaľovaním fosílnych palív.
  • Doprava vyprodukuje asi 20 percent celosvetových emisií uhlíka.
  • Klimatické zmeny sú spojené s väčším rizikom vzniku zoonotických ochorení, teda chorôb prenosných zo zvieraťa na človeka.
  • Problémom je aj plytvanie potravinami. Viac ako 17 percentami potravín sa plytvá a tie súvisia až s 10 percentami emisií skleníkových plynov.

Čokoľvek človek urobí, počíta sa

Správa OSN o klíme prináša aj konkrétne riešenia, ako nepriaznivý stav zvrátiť. Ide, napríklad o solárne zavlažovanie, systém varovania pred počasím, nové odrody plodín, kontrola erózie, manažment pastvín, inteligentné poľnohospodárstvo v oblasti klímy zvyšujúce produktivitu a znižujúce emisie a tak ďalej.

Mnohé z uvedeného nie je v moci bežného človeka. Avšak každý z nás môže priložiť ruku k dielu, pretože malé zmeny robia veľké rozdiely. Pokúsme sa menej plytvať potravinami, nakupovať udržateľnejšie, používať ekologickú drogériu a kozmetiku, dôsledne triediť odpad, šetriť vodou a teplom a podobne.

Mirka
Zdroj: https://news.un.org/en/story/2022/04/1115452 
Autor fotografie:https://pixabay.com/photos/environmental-protection-326923/