DENNÍK RELAX - Éra tvorivých a kreatívnych hračiek na vzostupe. Obstarajte pre svoje dieťa hračky na rozvoj logiky a motoriky

Éra tvorivých a kreatívnych hračiek na vzostupe. Obstarajte pre svoje dieťa hračky na rozvoj logiky a motoriky

Hranie nie je len spôsobom, ako sa zabaviť a ukrátiť si dlhú chvíľu. Zvlášť u detí je táto činnosť dôležitá pre celkový duševný i telesný rozvoj, pretože pomocou hry sa deti učia a orientujú sa v zatiaľ neprebádanom svete. Čím viac hrania, tým viac učenia. Ak sú si rodičia tohto faktu vedomí a dieťaťu navyše obstarávajú tie správne hračky, významne prispievajú k tomu, že z ich ratolesti raz vyrastie všestranne rozvinutá osobnosť.

Väčšina dospelých je dnes natoľko pohltená pracovnými povinnosťami a inými starosťami, že sú nakoniec radi za technologické vychytávky, ktoré dieťa dokážu zabaviť ľahko, rýchlo a na dlhú dobu. Kúpiť mu počítačovú hru alebo tablet je nepochybne jednoduchšie, než si s ním napríklad pravidelne rozprávať, spievať a kresliť. Lenže nechať svoje dieťa v prítomnosti neosobnej elektroniky rásť ako drevo v lese má svoje tienisté stránky. Prieskumy ukazujú, že najpodstatnejšií vplyv pri rozvíjaní predstavivosti a tvorivosti má práve rodina, preto pestujte tieto zručnosti u svojich detí už v útlom veku.

Prečo je pre deti dôležitá hra
Hranie prospieva vášmu dieťaťu hlavne preto, že mu pomáha posúvať sa na ďalšie stupienky vývoja v oblasti fyzickej, kognitívnej, sociálnej a emočnej. Rozvoj kognitívnych skúseností spadá do predškolského obdobia, kedy sú najpopulárnejšie hry zapájajúce predstavivosť a fantáziu. Práve tieto dve kvality patria u dnešných mladých ľudí k tým najoceňovanejším. Rozvíjanie tvorivosti je preto dôležité podporovať už odmalička. Tie deti, ktoré sú od raného veku podporované vo všestrannom rozvoji, bývajú v dospelosti zdrojom pokroku vo všetkých oblastiach ľudského konania. Tvoriví ľudia sa uplatňujú naprieč všetkými sférami ľudskej činnosti: v umení, kultúre, ale aj vo vede, technike, podnikaní a manuálnych profesiách. Sú veľmi žiadaní na trhu práce a nadobúdajú tým nedoceniteľné výhody pred ostatnými. Súčasťou tvorivosti je aj originalita, nápaditosť, flexibilita a inovatívne myslenie, rovnako ako schopnosť prichádzať na rôznorodé riešenia problémov.

Skvelý priestor pre fantáziu a tréning jemnej motoriky ponúkajú rôzne konštruktérske úlohy a stavebnice. „V psychomotorickom vývoji detí v predškolskom a ranom školskom veku majú nezastupiteľnú úlohu klasické stavebnice. Stavaním podľa priloženého návodu alebo vytváraním vlastných stavebníc deti nielen získajú polytechnickú zdatnosť, ale posilnia aj svoju kreativitu. Medzi také určite patrí Stavebnica Alexander Malý konštruktér - Polícia, ktorá sa perfektne hodí ako darček pre každého začínajúceho i pokročilého malého konštruktéra," hovorí Marcel Pech, marketingový manažér jedného z najväčších českých i slovenských distribútorov hračiek pre deti Pexi. „Hlavné kovové konštrukcie sú doplnené o plastové potlačené dieliky, ktoré prepožičiavajú stavebnici patričnú realistickosť. Dokončený stroj je dostatočne pevný, a je tak možné zapojiť ho do rôznych detských hier. Veď kto by chcel mať doma model, na ktorý sa len práši?" dopĺňa Pech.

Voľný priestor pre objavovanie
K tomu, aby sa tvorivé myslenie mohlo rozvíjať, je potrebný dostatočný priestor, sloboda a voľnosť. Neznamená to, že by nesmeli existovať žiadne mantinely - detský svet potrebuje tiež fungovať podľa daných pravidiel. V rámci nich je však dobré dieťaťu ponechať potrebný manévrovací priestor. Ak chceme u svojich detí rozvíjať kreativitu, musíme sa aspoň trochu odpútať od „dospeláckeho" sveta. Nevnucujme im tie naše predstavy o svete s tým, že sú jediné správne. Dajte ratolesti možnosť ukázať vám svet podľa ich videnia - ako majú veci vyzerať a fungovať. Ak vám nakreslí napríklad vaše dieťatko strakatého hrocha, hneď ho neusměrňujte s tým, že hroch má byť tmavo sivý a strakatá môže byť len krava alebo kôň.

Autor fotografie:www.pixabay.com