Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Niektoré elektrické spotrebiče budú mať nové energetické štítky

Od marca 2021 budú mať chladničky, mrazničky, kombinované chladničky s mrazničkou, umývačky riadu aj práčky a práčky so sušičkou nové štítky označujúce energetickú skupinu. Dva druhy označovania – doteraz používaný aj nový – musia predajcovia aplikovať už teraz.

S cieľom zjednotiť označovanie, zjednodušiť orientáciu a rozhodovanie spotrebiteľa a vytvoriť priestor na ďalšie inovácie sa v celej Európskej únii menia pravidlá označovania energetickej triedy spotrebičov. Postupne sa budú meniť štítky na všetkých domácich spotrebičoch, v prvom kole sa však budú týkať iba niektorých. Konkrétne chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu a práčok.

Znamienko + sa ruší

„Pre spotrebiteľov môže byť chvíľu mätúce, prečo sú napríklad na umývačke riadu dva štítky, pričom jeden im hovorí, že ide o spotrebič s energetickou triedou A++, kým podľa druhého, nového je to spotrebič s energetickou triedou B,“ hovorí regionálny manažér Oresi, Ing. Rastislav Kukla. „Na pleciach predajcov je teraz úloha vysvetľovať, že spotrebitelia znamienko plus už na označovaní nenájdu, ale že spotrebiče majú stále rovnakú efektivitu aj spotrebu energie. Ak patril spotrebič do energetickej triedy A, stále ostáva rovnako efektívny a úsporný, len bude mať označenie B. Trieda A bude určená pre nové a ešte efektívnejšie spotrebiče, ktoré postupne uvedú výrobcovia na trh.“

V prechodnom období do marca 2021 musia mať všetky dotknuté spotrebiče predávané v kamenných obchodoch aj online oba druhy štítkov – starý aj nový. Potom bude platiť už len nový. Tento spôsob označovania bude jednotný pre celý trh Európskej únie.

Viac prehľadných informácií

Štítok bude aj naďalej uvádzať informácie o vlastnostiach, ako je výkonnosť, spotreba vody, emisie hluku alebo skladovacia kapacita. Budú o nich informovať nové, pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšie piktogramy.

Novým prvkom na štítku bude QR kód, ktorý umožní spotrebiteľom získať doplňujúce nekomerčné informácie o spotrebiči jednoduchým naskenovaním kódu smartfónom. Tak sa dostane rovno do EPRELu – európskej databázy výrobkov s energetickým označením, ktorú spravuje Európska komisia. Databáza obsahuje údaje o triede energetickej účinnosti výrobku aj technické informačné listy a spotrebiteľ v nej môže porovnávať vlastnosti výrobkov od rôznych výrobcov.

Pred predajom na európskom trhu musia byť všetky výrobky zaregistrované v databáze EPREL, aby sa do domácností dostávali iba certifikované spotrebiče.

Priestor na inovácie

Nové označovanie výrobkov má potenciál podporiť energetické úspory v domácnostiach. Tento názor vychádza z faktu, že odkedy sa zaviedlo označovanie domácich spotrebičov štítkami, výrobcovia sa snažia prichádzať s čoraz efektívnejšími a úspornejšími výrobkami. Dnes chladnička spotrebuje len štvrtinu elektrickej energie v porovnaní s modelom, ktorý sa vyrábal pred 20 rokmi. Umývačka riadu spotrebuje asi o tretinu menej energie ako ručné umývanie.

Dá sa predpokladať, že nepotrvá dlho a na trh budú umiestnené nové výrobky, ktoré budú mať na nových štítkoch energetickú triedu A. „Je to veľmi pravdepodobné, veď výrobcovia domácich spotrebičov v Európe každoročne investujú 1,4 miliardy eur do výskumu a vývoja v záujme udržateľnosti, ako aj do vývoja energeticky účinných výrobkov založených na efektívnom využívaní zdrojov,“ dopĺňa R. Kukla.

Sú to dobré správy pre spotrebiteľov, hoci zorientovať sa v širokej ponuke vstavaných spotrebičov je náročné už dnes. „Preto sa špecializujeme aj na to, aby sme vedeli odborne poradiť s výberom nielen z pohľadu funkcií spotrebičov a ich energetickej náročnosti, ale aj s ohľadom na ergonómiu kuchyne. Aby bola naozaj miestom pre život,“ uzatvára regionálny manažér Oresi.

Kedy sa budú meniť energetické štítky?

Spotrebiče s novým označením od marca 2021: umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, mrazničky, chladničky s mrazničkou, chladničky na víno
Spotrebiče s novým označením od roku 2025: rúry na pečenie, klimatizácie, bubnové sušičky, profesionálne chladiace zariadenia
Spotrebiče s novým označením od roku 2030: ohrievače vody, vykurovacie zariadenia, digestory