Dizajnové riešenia domov na kľúč

Plánujete investovať do domova na kľúč? Vložte svoju budúcnosť a otázku dlhodobého bývania to rúk spoločnosti, ktorá má pre vás pripravených viac dizajnových riešení.

Nedisponujete dostatkom času na vystavanie zložitejšieho rodinného domu? Vhodnou alternatívou môže byť dom na kľúč, kľudne aj v rodinnom prevedení. Ich hlavnou výhodou sú nízke počiatočné náklady a rýchlosť stavby. Na rozdiel od klasickej stavby domu, svoje vlastné bývanie budete mať pripravené do niekoľkých mesiacov. Medzi ďalšie plusy však určite musíme zaradiť aj energetickú úspornosť, ekologickú stránku alebo jednoduché možnosti pri bezbariérových prevedeniach.

Nie jedna stavebná firma ponúka svojim klientom aj rodinné domy na kľúč. Dôležité však je, aby vám vedela ponúknuť viacero dizajnových riešení. V prípade spoločnosti BMB s.r.o. si môžete vybrať z niekoľkých zaujímavých projektov rodinného domu. Výhodou je možnosť úpravy presne podľa požiadaviek záujemcu. Zohľadníme vám osadenie na pozemok, požadovanú rozlohu, dispozíciu, orientáciu k svetovým stranám, výber materiálov, počet izieb, energetickú efektívnosť alebo technológie.

Ak ste si nevybrali ani z jedného z našich projektov, je tu možnosť vypracovania individuálneho projektu podľa vašich požiadaviek. Zaoberáme sa väčšími, ale aj menšími projektmi v rámci spolupráce so subdodávateľmi klienta alebo ako hlavný dodávateľ. Ak teda disponujete hotovým projektom, nájdete v nás spoľahlivého realizátora. Naše dlhodobé skúsenosti v stavebníctve vám prinesú kvalitne odvedenú prácu a odbornosť. Kvalitný výsledok, dodržanie termínu výstavby a proklientský prístup sú pre nás samozrejmosťou.

Spoločnosť BMB s.r.o. vám pripraví aj komplexnú projektovú dokumentáciu. Tá zahŕňa aktuálne trendy a poznatky zo sveta stavebnej fyziky či architektúry. Všetko v súlade s platnými technickými normami. Spoľahnúť sa môžete aj na presnú cenovú ponuku.

Technický dozor stavebných projektov

Ide o kontrolnú činnosť, ktorá sa zameriava na sledovanie priebehu stavby a dodržanie všetkých záležitostí vzťahujúcich sa na projektovú dokumentáciu, technické normy platné na Slovensku, právne predpisy a podmienky zmlúv o dielo. Technický dozor patrí medzi základné ponuky našich služieb.

Aktuálne dostupné rodinné domy na kľúč

Projekt rodinného domu č. 1

Zastavaná plocha: 138,0 m2
Úžitková plocha: 132,58 m2
Obytná plocha: 86,11 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +6,550 m

Projekt rodinného domu č. 2

Zastavaná plocha: 138,0 m2
Úžitková plocha: 132,58 m2
Obytná plocha: 86,11 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +6,550 m

Projekt rodinného domu č. 3

Zastavaná plocha: 138,0 m2
Úžitková plocha: 132,58 m2
Obytná plocha: 86,11 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +6,550 m

Projekt rodinného domu č. 4

Zastavaná plocha: 151,4 m2
Úžitková plocha: 193,04 m2
Obytná plocha: 104,17 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +6,550 m

Projekt rodinného domu č. 5

Zastavaná plocha: 202,6 m2
Úžitková plocha: 148,47 m2
Obytná plocha: 101,52 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +4,470 m

Projekt rodinného domu č. 6

Zastavaná plocha: 183,22 m2
Úžitková plocha: 143,53 m2
Obytná plocha: 86,54 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +8,150 m

Projekt rodinného domu č. 7

Zastavaná plocha: 75,0 m2
Úžitková plocha: 124,21 m2
Obytná plocha: 81,14 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +6,950m

Projekt rodinného domu č. 8

Zastavaná plocha: 177,9 m2
Úžitková plocha: 139,2 m2
Obytná plocha: 87,31 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +3,650m

Projekt rodinného domu č. 9

Zastavaná plocha: 131,91 m2
Úžitková plocha: 149,31 m2
Obytná plocha: 100,6 m2
Výška od úrovne: 
+0,000 _ +7,200m

Projekt rodinného domu č. 10

Zastavaná plocha: 154,0 m2
Úžitková plocha: 107,38 m2
Obytná plocha: 78,93 m2
Výška od úrovne: +0,000 _ +5,120m
 
Autor fotografie:www.pixabay.com