Svetový deň esperanta

V roku 1887 L. L. Zamenhof uverejnil prvú knihu (učebnicu) o esperante. Preto každý rok oslavujeme 26. júl, deň vydania tejto knihy, ako narodeniny medzinárodného jazyka esperanto. Zamenhof sníval o svete, kde sa národy môžu slobodne spoznávať a komunikovať na neutrálnom základe: „Strašne vysoké a hrubé sú ešte múry medzi národmi, s ktorými bojujeme.“ A ešte stále, aj po 135 rokoch a napriek Zamenhofovmu úsiliu, tieto múry zostávajú vysoké a hrubé.

Nerovnosť medzi jazykmi patrí tiež medzi tieto múry. Jazyk je vo všetkých oblastiach nášho každodenného života. Je najdôležitejším nástrojom pre medziľudské vzťahy, hoci o tom obyčajne nepremýšľame. Preto tiež oslavujeme deň esperanta ako deň jazykovej spravodlivosti.

Náš zväz šíri a podporuje esperanto nielen preto, lebo je to vhodný nástroj pre medzinárodnú komunikáciu, ale aj preto, lebo nás zbližuje v mieri. Pre nás je duch esperanta priateľstvo a spravodlivosť medzi všetkými národmi. Tohto ducha spájame s cieľmi OSN a UNESCO.

Jazyková rôznorodosť je jedným z bohatstiev sveta. Preto osobitne vítame Medzinárodné desaťročie domorodých jazykov, ktoré iniciovalo OSN a UNESCO. Toto desaťročie bude témou aj 107. svetového kongresu esperanta v Montreale od 6. do 13. augusta 2022. Ochrana a rozvoj domorodých jazykov a kultúr je základom pre naše zmierenie so Zemou a jej rôznorodými obyvateľmi.

Nedávnou rezolúciou Valné zhromaždenie OSN opäť zdôraznilo dôležitosť mnohojazyčnosti a úcty voči jazykom sveta. Nestačí dať inštrukcie svetu prostredníctvom veľkých jazykov; je potrebné počúvať hlasy aj tých najmenších. A práve tu je úloha pre esperanto ako sprostredkovateľa medzi všetkými jazykmi sveta.

Len najrozsiahlejší dialóg medzi všetkými národmi sveta prostredníctvom mnohojazyčnosti a esperanta umožní naplniť ciele pre udržateľný rozvoj, obnoviť mnohostrannosť a pracovať podľa Zamenhofových slov: „Zbúrajte, zbúrajte múry medzi národmi.“ V tomto zmysle vybudujme mier prostredníctvom ľudských práv a rozvoja pre všetkých a urobme to v duchu spolupráce a priateľstva.

Aj na Slovensku si esperantisti tento deň (26.7.) pripomínajú. SKEF (Slovenská esperantská federácia) je členom UEA ( Svetového esperantského zväzu) a združuje esperantistov na Slovensku. Práve v týchto mesiacoch sa dokončuje esperantský archív a knižnica v meste Nová Dubnica, ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí majú o esperanto záujem. A v dnešnej dobe je práve „jazyk mieru“ – ako býva často esperanto označované – viac ako potrebný.