Suchý február prvýkrát na Slovensku Zasuší si celé Slovensko?

Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. V Českej republike sa uskutoční už deviaty ročník kampane a minulého ročníka sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9 % českej dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu - KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

Suchej únor každý rok reaguje pozitívnou výzvou na nelichotivé štatistiky, podľa ktorých sa viac ako
1 000 000 Čechov pohybuje za hranicou rizikového pitia. Na Slovensku takéto údaje zatiaľ nemáme, dosť alarmujúce je ale číslo 400 000 závislých od alkoholu, ku ktorým každý rok pribudne ďalších 6 000. Z prieskumu, ktorý vypracovala agentúra Nielsen Admosphere, vyplýva, že sa v minulom roku povedomie o kampani vyšplhalo zo 47 na 58 % naprieč českou populáciou. Účasť deklarovalo cez  500 000 dospelých účastníkov, medzi nimi aj mnoho Slovákov.

Umiernené pitie je trend a expanzia osvetovej kampane na Slovensko


Ročník 2021 je prvým rokom, kedy kampaň expanduje oficiálne za hranice pod názvom Suchý február. Detašovaný slovenský tím sa združil okolo Kláry Dzúrikovej z Psychiatrickej kliniky v Trenčíne a členov občianskeho združenia Psychiatrická klinika v Trenčíne. “Myšlienkou, prečo tento projekt priniesť a spustiť na Slovensku, bolo uvedomenie si jasne alarmujúcej situácie, ktorá sa týka požívania alkoholu a ktorá je často za hranicou bežnej konzumácie. Motiváciou pre organizátorov bola a stále je profesijná skúsenosť v rámci niekoľkoročnej práce so závislými. Veríme, že táto kampaň môže priniesť obohatenie v oblasti celkového zdravia populácie a zlepšovania kvality života aj na Slovensku.”

Partnerom kampane sa tento rok v oboch krajinách stala tradičná československá značka Kofola. “Je škoda, že sa pitie alkoholu stalo takým závažným spoločenským problémom, na ktorý je potrebné aktívne upozorňovať, a že si ľudia musia dávať záväzok vydržať mesiac na suchu, aby svoj vzťah k alkoholu preverili,” uvádza Jannis Samaras, majiteľ nápojovej firmy Kofola. “Z môjho pohľadu je v živote dôležitá rovnováha a som rád, že podporou kampane „Suchý február“ môžeme prispieť k tomu, aby ľudia zase našli rovnováhu aj v prístupe k alkoholu a nevnímali ho ako konzumnú záležitosť, ale skôr ako príležitostný či sviatočný zážitok.”


Aktuálna situácia na Slovensku a spotreba alkoholu v Európe

Na Slovensku žije 400 000 ľudí závislých od alkoholu, každý rok pribudne 6 000 ďalších. 11,5 l čistého alkoholu za rok pripadá na Slovensku na osobu staršiu ako 15 rokov, v prepočte s vynechaním úplných abstinentov - je to až 16,6 l čistého alkoholu na osobu za rok. Podľa WHO tak zaraďujeme Slovensko, čo sa týka spotreby alkoholu, na 18. najhoršie miesto v európskom regióne (celkovo 53 štátov). V spomínaných údajoch ale nie je započítaná spotreba nelegálne vyrobeného alkoholu. Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo roku 2019 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 44 070 hospitalizácií, z toho najviac (až 26,5 %) si vyžiadala práve diagnóza  F 10 Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.
 V súčasnosti sa koncentruje pozornosť aj na spotrebu alkoholu počas jedného posedenia, tzv. nárazové pitie (binge drinking). Je to nestriedme pitie definované ako 5 a viac pohárikov na jedno posedenie. Takýto spôsob pitia sa považuje za vysoko rizikový, vyskytuje sa najmä u mladých. Na Slovensku takto pije až 63 % mladých ľudí pijúcich alkohol vo veku 15 - 19 rokov, celkovo 52,3 % ľudí pijúcich alkohol. Priemerný vek prvého kontaktu detí s alkoholom je 10 rokov. Alkohol sa na Slovensku podieľa až na 8,3 % všetkej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia spôsobené alebo značne ovplyvnené pitím alkoholu sa radia na Slovensku  na 2. miesto, hneď po ischemickej chorobe srdca.

Koronovírus a alkohol

Ročník 2021 bude prebiehať pod vplyvom proti-pandemických opatrení, ktoré majú na spotrebu alkoholu významný vplyv. Téma sa zatiaľ stále skúma, ale podľa dostupných štúdií sa zdá, že u umiernených konzumentov má karanténa na spotrebu alkoholu skôr pozitívny dopad – v zmysle zníženia spotreby. U ľudí, ktorí sa pohybujú v kategórii rizikového a problémového pitia, má pandémia úplne  opačný dopad. “Dôvody ešte presne nepoznáme, a môže ísť o dopad sociálnej izolácie, úbytok vonkajších podnetov a možností seberealizácie, alebo aj ťažšie dostupnej pomoci o duševné zdravie, či celková úzkosť z pandémie,” vysvetľuje za Suchý Február Petr Freimann. O niečo horšiu štartovaciu pozíciu majú tí, ktorí pijú viac doma a menej v baroch a pohostinstvách. To často platí aj pre ženy. O to väčšia výzva bude Suchý február tento rok. Trúfate si prijať hodenú rukavicu?
Pozitívny efekt mesiaca na suchu  pre 53 % účastníkov

Suchý február umožňuje  účastníkom dať si na jeden mesiac od alkoholu odstup. Vďaka tomu môžu zistiť, ako veľmi svoje pitie ovládajú a ako veľmi alkohol ovláda ich. Z výsledkov Testu nezávislosti vytvoreným v spolupráci s NUDZ (vo februári 2020 ho vyplnilo v ČR 25 000 osôb) vyplynulo zo vzorky 700 účastníkov, že 4 mesiace po akcii zmierni svoje pitie až 53 % “sušičov”.

Mesiac bez alkoholu prináša aj celú škálu benefitov. “Efekt abstinencie, aj keď len krátkodobej, pochopiteľne zaregistrujú hlavne ľudia, ktorí pijú alkohol pravidelne a často. Po mesiaci sa zlepší nielen funkcia pečene a psychický stav, ale nápadne sa pozitívne premení aj vonkajší vzhľad,” vysvetľuje Ladislav Csémy z NUDZ.

Čo prinesie Suchý február jeho účastníkom?


Okrem všetkých informácii pre účastníkov akcie je na webe www.suchyfebruar.sk možné nájsť tiež komplexný on-line test, ktorý môže poskytnúť záujemcom ďalší pohľad na to, ako na tom s pitím naozaj sme, a tiež kontakty na možné zdroje pomoci.

Prijmi výzvu a obráť list!

Pravidla sú jednoduché. Celý február ani kvapku alkoholu. Účastníci “Sucháča” sa môžu zaregistrovať k výzve na stránke www.suchyfebruar.sk. “Každý registrovaný účastník dostane našu knihu, ktorá ho prevedie mesiacom na suchu. Registráciou ľudia podporia nielen kampaň, ale hlavne ďalšiu činnosť neziskovky Suchý február na poli osvety, vzdelávania a prevencie rizikového chovania,” dopĺňa za organizátorov Petr Freimann.

Kampaň bude tento rok na sociálnych sieťach spájať hashtag #insuchoveritas a registrovaní účastníci sa môžu okrem Suchej knihy opäť tešiť aj na uzavretú česko-slovenskú skupinu na facebooku, kde môžu zdieľať svoje zážitky, podporovať sa a inšpirovať. Knihu dopĺňa 110 originálnych ilustrácií, citátov a kopec interaktívneho obsahu, rovnako ako súťaž o najlepší nealko drink.

Suchej únor a Suchý február usporadúva tento rok po prvýkrát novovzniknutá nezisková organizácia Suchej únor n.o., ktorá preberá štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM), v  ktorej sa nápad na mesiac bez alkoholu v roku 2013 zrodil. Na Slovensku kampaň podporuje Centrum pre liečbu drogovej závislosti v Bratislave a Liga za duševné zdravie. Odborné partnerstvo akcii poskytuje aj český Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD). Hlavnými partnermi ročníka 2021 sú Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a rodinná nápojová firma Kofola. Ďalšími partnermi sú Zásilkovna, Česká televize, ISIC alebo Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a FAMO v Písku.

V tomto roku sa so svojou oficiálnou záštitou v ČR pridáva aj 11 krajov, rada miest a obcí, Karlova univerzita alebo šestica dopravných podnikov. Za všetkých vymenujeme kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Liberecký a Hlavné mesto Praha. Dopravné podniky reprezentujú napríklad České Budějovice, Hradec, Ústí nad Labem alebo Brno.

So šírením kampane medzi účastníkmi v ČR pomáha aj Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.  „V našej zdravotnej poisťovni sme začali používať spojenie „zdravie v kocke“. Keď si hodíte kockou, vždy vám padne nejaké číslo a vy sa posuniete ďalej. V ľudskom živote je tiež dôležité nezostať na jednom mieste, byť aktívny. V prípade starostlivosti o zdravie to platí dvojnásobne. Preto Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR podporuje akciu „Suchej únor“. Všetkého veľa škodí a tak je to v Českej republike s alkoholom. Dôležité je urobiť ďalší, aspoň malý krok k zlepšeniu vlastného zdravotného stavu. Niekoho to donúti k zamysleniu, iný skúsi mesiac vydržať a niektorí to jednoducho zvládnu. Toto ale nie je súťaž, omnoho viac je dôležité, že kontrola nad vlastným spôsobom života, prispeje k osobnej pohode každého z nás. “Suchej únor” nám pomáha si to uvedomiť,“ dodáva k téme Denisa Kalousková za ZP MV ČR, ktorá sa ku kampani ako partner pripája už tretí rok.

| 72 OSOBNOSTÍ | 28 TEMATICKÝCH KAPITOL |
| ALKOFAKTY | ROZHOVORY | PRÍBEHY | 


Hokejista Patrik Bartošák, psychológovia Pavel Rataj alebo Ilona Preslová, spisovateľ Josef Formánek, primár Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, pretekár Aleš Loprais alebo muzikant Petr Fiala patria medzi 72 českých osobností, odborníkov, novinárov a neobyčajných ľudských príbehov, ktoré pomohli vzniknúť knihe, ktorá v 28 kapitolách predstavuje alkohol s ľahkosťou aj vážnosťou – vo všetkých jeho spoločenských rovinách. Či už je to spánok, sex, šport, práca, výchova detí, zdravie alebo alkohol za volantom.

“Naša kniha z vás abstinentov neurobí – nie je to ani jej cieľom.  Má byť pre ľudí hlavne inšpiráciou k príjemnej sebareflexii a môžeme sa vďaka nej všeličo dozvedieť.  Nielen o alkoproblematike, ale hlavne o sebe. Kniha má jediný cieľ – aby sme všetci poznali úprimnú odpoveď na jednoduchú otázku: „Ovládame my alkohol, alebo alkohol ovláda nás?“ popisuje zmysel knihy Petr Freimann, riaditeľ neziskovej organizácie Suchej únor, na ktorej stránkach je možné knihu kúpiť a podporiť tak kampaň. Práve on je zodpovedný za expanziu tejto osvetovej kampane aj na Slovensko.

V Čechách a na Slovensku, svojím obsahom aj pojatím jedinečnú knihu, získajú všetci registrovaní účastníci kampane Suchý február a budete  ju môcť získať tu www.suchyfebruar.sk        
                                     Press kit | tematické články


    • “Suchej únor” : 28 dôvodov, prečo ochutnať čistokrvný život
        ◦ 416 strán, Suchej únor, 2021, populárne-náučná / osobný rozvoj / zdravie / psychológia /

V 28 príjemne odľahčených kapitolách predstavujeme alkohol vo všetkých jeho spoločenských rovinách. Či už je to spánok, sex, šport, práca, výchova detí, zdravie, liečba, umenie alebo alkohol za volantom.

416 stránok destilovaného umu dopĺňajú tematické rozhovory s českými osobnosťami športovcami, spevákmi, odborníkmi, psychológmi a terapeutmi, rovnako ako množstvo úprimných ľudských príbehov a 110 ilustrácií. O zábavu na  triezvy mesiac sme sa postarali. Sucho!

Suchý február prvýkrát na Slovensku Zasuší si celé Slovensko?