Farmári bijú na poplach, zber úrody má prísť v čase kulminácie koronavírusu.

Slovenskí poľnohospodári vyzývajú vládu na urýchlené riešenie problému so zberom prvej úrody. Začať sa má v priebehu júla, teda v čase očakávanej kulminácie pandémie koronavírusu. Aby sa však s prácami mohlo vôbec začať, je nutné umožniť bezproblémový príchod pracovníkov a techniky zo zahraničia, bez ich okamžitého umiestnenia v štátnej karanténe. „Rovnako ako my, tak aj veľa ďalších slovenských farmárov realizuje zberové práce prostredníctvom českých či maďarských firiem, ktoré disponujú dostatkom fuknčných kombajnov i obslužného personálu, a s ktorými už roky takto spolupracujeme. Na začiatku leta, teda počas kulminácie koronavírusu, však môže byť presun techniky z Českej republiky na Slovensko výrazne obmedzený až nemožný, čo môže vážne ohroziť zberové práce,“ varuje Tomáš Kohút, generálny riaditeľ poľnohospodárskej skupiny SANAGRO. Ide o skupinu, ktorá združuje 10 fariem na západnom a strednom Slovensku a obhospodaruje 14-tisíc hektárov ornej pôdy.

V súvislosti s potrebou riešenia tejto situácie, ktorá môže v júli a auguste nastať, vyzvali slovenskí poľnohospodári Vládu SR na jej urýchlené riešenie. Už koncom marca predložili farmári krízovému štábu ministra pôdohospodárstva požiadavku súvisiacu so zabezpečením zberu úrody. Doposiaľ však nedostali žiadnu konkrétnu odpoveď.

Majitelia družstiev preto žiadajú, aby sa tejto téme začal venovať aj permanentný krízový štáb, ktorý okrem iného rieši aj otázky týkajúce sa zabezpečenia potravín na našom území. Hrozí, že ak naša vláda nezabezpečí príchod kombajnistov a ich technik z Českej republiky, či Maďarska, veľká časť úrody zostane na poliach alebo sa zozbiera neskoro, čo zas bude mať zásadný vplyv na kvalitu.

„Podľa môjho názoru veľká časť slovenských fariem nedisponuje takým objemom techniky a v takom technickom stave, ktorý by postačoval na kompletný zber úrody v potrebnom čase a požadovanej kvalite,“ tvrdí generálny riaditeľ skupiny SANAGRO. Podľa SANAGRO to súvisí s efektivitou, ktorú prináša nákup takejto techniky. „Kombajn je jednoúčelový stroj, ktorý na efektívne ekonomické využitie musí byť plne využitý minimálne 2 mesiace v roku, čo spoločnostiam umožňuje len vzájomná kooperácia v rámci V4. Technika je využitá pri „postupnej žatve“, kedy kombajny začínajú na juhu a presúvajú sa celou našou republikou až skončia na severe Čiech, takže sa tento problém týka aj našich maďarských a českých kolegov,“ objasňuje Tomáš Kohút zo SANAGRA.


„Naša spoločnosť disponuje na svojich farmách počtom 12 funkčných kombajnov, pričom na rozlohu pôdy, ktorú obhospodarujeme, by sme ich mali mať aspoň 40. Zapožičiavanie techniky, prevažne z Českej republiky, funguje už dlhodobo, pričom kontrakty sa uzatvárajú ďaleko pred samotnou žatvou. Avšak pri súčasnej situácii čakáme, aké kroky vláda podnikne a ako umožní dodávateľským firmám vstup na naše územie. Toto rozhodnutie by však malo prísť čím skôr,“ vyzýva Tomáš Kohút, generálny riaditeľ SANAGRO. Ako dodáva, ak sa rozhodnutie neprijme, nebude mať kto realizovať zberové práce, nakoľko ak sa opatrenia neuvoľnia, českí a maďarskí dodávatelia na Slovensko odmietnu prísť a zazmluvnia si iné spoločnosti na území svojej krajiny. Zároveň už môže byť neskoro na riešenie situácie výhradne so slovenskými dodávateľmi.
 


Autor fotografie:www.pixabay.com