100-ročný časopis Krásy Slovenska naďalej oslavuje

Krásy Slovenska sú naším najstarším kontinuálne vychádzajúcim časopisom, ktorý začali vydávať v Liptovskom Mikuláši v roku 1921. Tento rok oslavuje okrúhlych 100 rokov a to nielen v samotnom časopise zaujímavými článkami, ale aj ďalšími aktivitami. V Liptovskom Mikuláši sa práve skončila výstava venovaná stému výročiu, a turisti zasa osadili pamätné tabule.

Výstava Krásy Slovenska

Výstava sa začala v júli v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Históriu najstaršieho časopisu na Slovensku, témy a prírodné krásy, ktorým sa na svojich stránkach venoval počas 100 rokov, priblížili návštevníkom texty a množstvo fotografií a ilustrácií na pätnástich chronologicky a tematicky usporiadaných paneloch. Texty k výstave autorsky pripravili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, členovi redakčnej rady časopisu a ďalší spolupracovníci redakcie.

Ako sa časopis postupne vyvíjal, mohli návštevníci sledovať na paneloch podľa období a tém. Z Liptovského Mikuláša sa výstava presunula do Liptovského múzea v Ružomberku, kde bola až do začiatku októbra.

100-ročný časopis Krásy Slovenska naďalej oslavuje

Odhalenie tabule

Turisti a čitatelia časopisu Krásy Slovenska si pripomenuli aj osobnosť zakladateľa časopisu Miloša Janošku (1884 – 1963) na jeho milovanom vrchu Poludnica. Na vrchole Prednej Poludnice mu odhalili pamätnú tabuľu a pomenovali po ňom aj modro značkovaný chodník smerujúci z Iľanova na Poludnicu a dolu k Demänovskej jaskyni slobody. Na pamätnej tabuli je umiestnený aj veľavravný text, ktorý dokonale vystihuje osobnosť Miloša Janošku:  „Pohľad z hôr srdce mu hrial, keď na svoj Liptov pozeral...“

Na vrchole Čebraťa len niekoľko dní pred odhalením pamätnej tabule Milošovi Janoškovi pribudla pamätná tabuľa aj ďalšej významnej turistickej osobnosti – Zdenkovi Hochmuthovi (1916 – 1990). Bol jedným z najplodnejších slovenských autorov a zostavovateľov turistických sprievodcov po roku 1945, mnohými príspevkami sa zaslúžil aj o rozvoj časopisu Krásy Slovenska.

 100-ročný časopis Krásy Slovenska naďalej oslavuje

Zeleno značkovaný chodník zo železničnej stanice v Ružomberku cez mestskú časť Rybárpole až na vrchol Čebraťa je pomenovaný po Zdenkovi Hochmuthovi.

Obidve akcie pripravili liptovskí turisti na čele s neúnavným organizátorom turistického života na Liptove Pavlom Luptákom. V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska, ktorý je najstarším u nás vychádzajúcim časopisom.
Text Daniel Kollár a foto Pavel Lupták.